توضیحات متفاوت دولت و قوه قضائیه ایران در مورد 'عفو' ملک‌زاده
بی بی سی
07-May-2012 (one comment)

دولت و قوه قضائیه ایران در مورد اطلاق واژه عفو برای محمد شریف ملک زاده، معاون مستعفی وزارت امور خارجه و دبیر پیشین شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، توضیحات مختلفی داده اند.

دادستان تهران می گوید که آقای ملک زاده مورد "عفو" رهبر ایران قرار گرفته است، اما یک مقام سیاسی در دفتر رئیس جمهور ایران می‌گوید که "عفو" پیش از محاکمه معنا ندارد.

آقای ملک زاده، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بود که به عنوان معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه معرفی شد.

آقای ملک‌زاده به اتهام فساد مالی رو به رو بود و انتصابش در وزات امور خارجه با حکم علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، به جنجالی سیاسی میان دولت و مجلس منجر شد و وزیر امور خارجه را تا آستانه استیضاح پیش برد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Azarbanoo

Rapists & Plunderes Running the Show in IRR/IRI

by Azarbanoo on

with the guide of Rahbar e rapists & plunderers who is the headmaster.