افشاگری تلویزیون سوئد در مورد امامان مساجد
بی بی سی
20-May-2012

یک برنامه تلویزیونی در سوئد با عنوان "ماموریت بررسی" Uppdrag granskning، عملکرد مساجد مسلمانان در سوئد را مورد بررسی قرار داده است.

در برنامه تلویزیونی "ماموریت بررسی"، تقریباً همه نمایندگان ده مسجد از چند همسری دفاع می‌کنند. آنها البته بر این شرط تاکید می‌کنند که لازم است مرد از حیث "اقتصادی" امکانات لازم را داشته باشد و "مساوات" را در "عشق‌ورزیدن" به زنان متعدد خود رعایت کند.

انه یوسفسون، پس از پایان گفت و گوهای گزارشگران مخفی، به طور رسمی به مساجد یادشده مراجعه می‌کند و همان پرسش‌ها را با امامان و نمایندگان مساجد در میان می‌گذارد. اینبار اما همه آنها تاکید می‌کنند که در فعالیت‌های خود "متکی به اصول دموکراسی" و "قوانین سوئد" هستند.

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark