نشست شاهزاده رضا پهلوی با دادستان دادگاه بین المللی لاهه
صدای اسرائیل
30-May-2012

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه کارزار سیاسی جدیدی که بخاطر آن به اروپا سفر کرده و این هفته به به هلند رفته است، علاوه بر حضور در پارلمان آن کشور و سخن گفتن با نمایندگان پارلمان درباره دفاع از حقوق مردم ایران، درباره شکایتی که از آیت الله خامنه ای در دادگاه جنایی بین المللی مطرح کرده، در این نهاد حقوقی بین المللی نیز حضور می یابد. 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark