اگر مسئولان دچار تکبر و خودشیفتگی و غرور شوند تو دهنی خواهند خورد
مهر
03-Jun-2012 (3 comments)

رهبر انقلاب با اشاره به اهمیت دهه پیشرفت فرمودند:اگر توقف کنیم به عقب پرت می‌شویم و اگر دچار غرور شویم به زمین خواهیم خورد. اگر ما مسئولان کشور دچار خود محوری، تکبر و خودشگفتی بشویم، تودهنی خواهیم خورد.در راه پیشرفت کشور 'توقف ممنوع' است.ما هنوز در دامنه قرار داریم و با قله فاصله داریم. روزی که ملت ایران به قله برسد، دشمنی‌ها و خباثت‌ها به پایان می‌رسد

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Demo

و ببخشید از این جسارت به همچنین

Demo


ریر عنوان معظم قرار گرفتن یعنی خود شیفتگی. عکس مُرده در بالای سر قرار دادن یعنی مُرده الاکبر و نه الله اکبر. انقلاب ٣٤ سال پیش اتفاق افتاد و رهبر امروز هنوز رهبر انقلاب است! . در تمام گفتار غیر از یکبار «عزیز و رحیم» هیچ ذکری از نام خدا نیست. و پل صراط هم از اوهامات خدایگان است و از آن اصلأ ذکری در قرآن نیست. و مضحک این است که پُل یک لغت انگلیسی است و به معنای ستون است و پایه. صراط لغتی است عربی به معنای راه و جاده. پس پل صراط میشود ستون راه! حال اگر پل را به «راهگاه ارتباطی» آن در فارسی بپذیریم پل صراط میشود راهگاه ارتباطی راه! با عرض معذرت ٢ باره.


First Amendment

ببخش نازنین جان، دوباره مزاحم شدم

First Amendment


 

 

 

"خواهیم خورد" با "خواهید خورد" فرق داره....از ما می‌گذره، ولی بترسید از
حساب و کتاب روز قضا....چه توی لاهه باشه، چه سر پل صراط...


First Amendment

نزاکت همایونی

First Amendment


 

 

برخی‌ از ما احیاناً این فرمایش ملوکانه را به یاد داریم:"ارتشی‌ها غلط
می‌کنند فاسد باشند، پدرشان را در میاوریم"......داستان برمیگردد به زمان
دریادار عطائی و آن انگشتر کذایی.......