پایان زندگی روژه گارودی: کژراهه یا ایمان
بی بی سی / رادیو فرانسه
15-Jun-2012

روژه گارودی، فیلسوف فرانسوی که از مارکسیسم به مسیحیت و سپس به اسلام گروید، در ٩٨ سالگی درگذشت. وی در مملکت خود، به خاطر انتشار کتاب‌های ضداسرائیلی به پرداخت جریمه محکوم شده بود. گارودی به خاطر اتخاذ مواضع شدیداً "ضد صهیونیستی" و همچنین انکار هولوکاست، از سوی برخی دولت‌های اسلامی خاورمیانه مورد ستایش و پشتیبانی قرار گرفت.

در سال ١٣٧٧ نیز در سفری به قم از جمله با آیت‌الله مصباح یزدی دیدار داشت و به این مناسبت گفته بود: "اسلام جهانی‌ترین ادیان است. من که مسیحی بودم ومارکسیست بودم، به این خاطر مسلمان شدم که دین اسلام را جهانی و فراگیر یافتم".

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark