چرا از مهدی کروبی جدا شدم؟ گفت‌و‌گو با مجتبی واحدی
دویچه وله
22-Jul-2012 (3 comments)

یکی از دلایلی که جنبش اعتراضی ایران دچار رخوت و رکود شده است، همین دوپهلو گویی‌ها و دوپهلو عمل کردن‌های افرادی است که از یک طرف ادعای تقلب در انتخابات می‌کنند و از طرف دیگر می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند. اگر افرادی که دست‌شان به تریبون‌ها می‌رسد و افرادی که ادعای راهبری جنبش را دارند، بیایند با صراحت بایستند و بگویند: حاکمیتی که دزد آرای مردم است، به خاطر «رای من کو؟» جوان مردم را زیر شکنجه می‌کشند و بعد هم عامل این کشتار را با افتخار بالای سرش نگه می‌دارند، رهبرش با صراحت در کار همه‌ قوا دخالت می‌کند، در سوریه دخالت می‌کنند و در جاهای دیگر ماجراجویی می‌کنند، اگر ما روی این بایستیم و بگوییم می‌خواهیم با این حاکمیت مخالفت کنیم، یک جریان اجتماعی- سیاسی قوی در داخل ایران به راه خواهد افتاد و همان جریان حاکمیت را برکنار خواهد کرد. چرا دنبال حمله‌ی نظامی باشیم؟!

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Azarbanoo

Mr. Vahedi, Great decision

by Azarbanoo on

Now I believe that you really care about IRAN & IRANIANs.   


Maryam Hojjat

Mr. Vahedi, Great Decision

by Maryam Hojjat on

Now I believe that you really care about IRAN & IRANIANs.   


Faramarz

آب پاکی را ریخت روی اصلاح طلب ها!

Faramarz


 

 

Vahedi who is a regular guest on VoA's program Ofogh is a very smart guy and has a thoughtful and logical approach to the situation in Iran. I am glad to see that he finally recognized that the Regime change is really the only option in front of the Iranians and that the Reform movement is a sham.

Welcome aboard Mr. Vahedi!