پس از ٤٨ سال، ترک‌ها برای ورود به ایران نیاز به اخذ ویزا دارند
رادیو فرانسه
09-Aug-2012

به نقل از روزنامه "تودی زمان" چاپ ترکیه، در روزهای اخیر تبادل اظهارات تند و غیرمعمول بین مقامات ایران و ترک موجب شده است که سطح روابط خوب دو کشور که حتا با ناخرسندی آمریکا و ناتو مواجه شده بود به کمترین سطح تاریخی خود برسد.

ایران برای تأمین امنیت اجلاس غیر متعهد‌ها که قرار است در تهران برگزار شود، اقدام به برقراری سیستم ویزا بین دو کشور کرده که این اقدام به معنی کاهش سطح روابط دوکشور به حداقل خود در دهه‌های اخیر است.

این روزنامه، سیاست خارجی ترکیه در قبال منطقه به خصوص سوریه ، برگزاری کنفرانس مطالعات ایران در استانبول و تجمع مخالفان ایران در ترکیه را از عوامل اصلی ایجاد اختلاف بین دو کشور دانست.

احمد داوود اغلو گفت، از مسئولان ایران و ترکیه انتظار داریم پیش از هر سخنی، بارها به آن فکر کنند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark