متحدان سوريه در صورت حمله آمريکا به اين کشور وارد عمل خواهند شد
باشگاه خبرنگاران
01-Sep-2012

معاون فرهنگي و تبليغات سپاه پاسداران به شكست سناريوي آمريكا در منطقه اشاره و تصريح کرد: آمريكا در منطقه با مشكل روبرو است؛ حضور نظامي در سوريه هم بحراني ديگر براي باراك اوباما به دنبال دارد و صحبت‌هاي وي در آستانه انتخابات درباره حمله به سوريه جنبه تبليغاتي داشته و بلوف سياسي محسوب مي‌شود.سردار آسودي تاكيد كرد: در صورتي كه آمريكا به سوريه حمله کند، ايران به همراه متحدان سوريه وارد عمل مي‌شود كه اين امر شكستي مفتضحانه را براي آمريكا رقم خواهد زد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark