مهدی هاشمی فرودگاه دوبی را به مقصد تهران ترک‌کرد
بی بی سی
23-Sep-2012

مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی ساعتی پیش فرودگاه بین المللی دوبی را به مقصد تهران ترک کرد و بر اساس اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران، هواپیمای او دقایقی پیش به زمین نشست.

آقای هاشمی در هنگام ترک فرودگاه دوبی، در پاسخ به سوال محمد منظرپور، خبرنگار بی بی سی فارسی در مورد اتهاماتی که علیه او وارد شده گفت که حرف های خود را در این زمینه در تهران خواهد زد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark