فرمانده سپاه: حمله نظامی به ایران در کار نیست
بی بی سی
28-Sep-2012

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران در اجتماع بزرگی از افراد بسیجی در استان البرز گفته است که ایران مورد حمله نظامی قرار نخواهد گرفت.

این در حالی است که وی تنها چند روز پیش در سخنانی کم سابقه نسبت به وقوع جنگ با اسرائیل گفته بود که "همه باید برای جنگ آینده آماده شویم."

آقای جعفری با جدی خواندن دشمنی اسرائیل گفته بود که تهدیدات و دشمنی اسرائیل با ایران "نهایتا به درگیری فیزیکی ختم می‌شود."

وی گفته بود "ما باید برای جنگی آماده شویم که ماهیت آن با ماهیت جنگ هشت ساله کاملا متفاوت است و هنر در این است که ما بتوانیم متناسب با جنگ آینده‌ای که در پیش داریم خود را تطبیق دهیم."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark