دلار ۴۰۰۰ تومانی و سکوت حاکمیت!
سحام نیوز
17-Oct-2012 (one comment)

سحام نیوز: دلار به مرز ۴۰۰۰ تومان رسید.

بنا به گزارش خبرنگار سحام؛ امروز صرافی های خیابان فردوسی، صبح خود را با دلار ۳۷۰۰ تومانی آغاز کردند و این رقم طی چند ساعت تا ۳۹۸۰ تومان هم معامله شد.
برخی گزارش ها نیز حاکی از خرید و فروش دلار بیش از ۴۰۰۰ تومان نیز حکایت دارد.
این درحالیست که مسئولان هر روز با دستگیری افرادی با عنوان اخلال گر بازار ارز؛ می خواهند، سوء مدیریت خود را به دوش دلالان ارز گذاشته و افزایش افسارگسیخته قیمت ارز را به آنان نسبت دهند.
این گزارش می افزاید سکه نیز با افزایش یکصدهزار تومانی قیمت در یک روز از یک میلیون و چهارصد

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
maziar 58

......

by maziar 58 on

Zimbabwean Rial...........

And the end of true value for 0.

Maziar