صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته است
بی بی سی
30-Nov-2012

به دلیل تحریم کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی، ژاپن و چند کشور دیگر واردات نفت خود از ایران را به شدت کاهش داده اند و کنگره آمریکا طرح دیگری را برای تشدید تحریم علیه جمهوری اسلامی در دست بررسی دارد.

براساس طرح نمایندگان مجلس سنای آمریکا، خرید گاز طبیعی از ایران تنها به شرطی قابل قبول است که بهای آن در یک حساب ویژه نگهداری شود و جمهوری اسلامی تنها مجاز باشد از این حساب برای خرید کالاها و خدماتی استفاده کند که طرح مورد نظر نمایندگان مجاز می داند.

ظاهرا هدف کنگره آمریکا این است که ضمن جلوگیری از واردات اقلام کمورد استفاده در فعالیت های هسته ای و نظامی توسط جمهوری اسلامی، به ایرانیان امکان آن را بدهد تا به واردات مواد ضروری، مانند غذا و دارو ادامه دهند.

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark