زهر مار ایرانی برای نجات سربازان آمریکایی
دویچه وله فارسی
05-Dec-2012 (one comment)

در راهنمای پزشکی فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در افغانستان تاکید شده است که پادزهر تولید شده در انستیتو رازی تهران، بهترین دارو برای مقابله با نیش مارهای کبرا و انواع دیگر مارهای سمی و خطرناک آسیای میانه است که در افغانستان به فراوانی وجود دارند.

>>>
recommended by Faramarz

Share/Save/Bookmark

 
Faramarz

ایران دارای بهترین کوفت و زهر مار!

Faramarz


 

 

Here is the link to the article.

 

//www.dw.de/%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D...