رحیمی:ایران برای همکاری همه جانبه در مبارزه با تروریسم آمادگی دارد
ایسنا
05-Dec-2012

جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و مبانی اعتقادی و سیاسی خود، خیزش‌های مردمی یکی دو سال اخیر در تعدادی از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا علیه دیکتاتوری و استبداد داخلی از یک سو و قطع نفوذ قدرت‌های استکباری و استعماری در کشورهایشان از سوی دیگر را ارج نهاده و آمادگی دارد این کشورها را در تأسیس نهادهای مردم سالار، تصویب قوانین اساسی و رهایی از مشکلات اقتصادی با استفاده از تجربیات گران‌قیمت خود یاری دهد

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark