چرا به جمهوری اسلامی میگوییم نه؟

برای اینکه خواهان دمکراسی و آزادی و انتخابی بودن تمامی سران مملکت هستیم


Share/Save/Bookmark

چرا به جمهوری اسلامی میگوییم نه؟
by freenet
02-Oct-2009
 

برای اینک مخالف شکنجه و اعدام هستیم و این نظام بیشترین تعداد هموطنان ما را در طول سی سال شکنجه کرده و به قتل رسونده. برای اینکه در قوانین شرعی این تظام شکنجه و اعدام قانونی است.

برای اینکه مخالف هر گونه تبغیض بر مبنای جنسیت، عقیده، مذهب و قومیت هستیم وقوانین این نظام بر مبنای انواع تبعیضات و نابرابری حقوق بین زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان بنا شده.

برای اینکه خواهان آزادی بیان، آزادی پوشش و تمامی آزادی های فردی هستیم و این نظام بر اساس قوانین شرعی اش، ابتدایی ترین آزادی های انسانی ما را با زور و سرکوب از ما دریغ داشته.

برای اینکه برای ساخت ایرانی آباد و ساختن آینده ای بهتر برای خود و فرزتدانمان محتاج آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، آزادی احزاب وسازمانهای مستقل هستیم و این نظام در 30 سال گذشته، با نفی ابتدایی ترین آزادی های سیاسی باعث عقب ماندگی اجتماعی و اقتصادی کشورمان شده.

برای اینکه خواهان همیاری و همکاری و تمامی اقوام ایرانی: کرد و لر، آذری و بلوج و خوزستانی وفارس، مازندرانی و گیلک و خراسانی برای آبادی و آزادی تمامی کشورمان هستیم و این نظام جهل و زور با نفی حقوق دیگر هموطنان ماباعث اختلاف های ویرانگر بین هموطنان مان میگردد.

برای اینکه خواهان دمکراسی و آزادی و انتخابی بودن تمامی سران مملکت هستیم و این نظام قانونش بر اساس ولایت (دیکتاتوری) مطلقه سفیه بنا شده.

برای اینکه خواهان صلح و همزیستی با دیگر ملل دنیا هستیم و این نظام در سی سال گذشته همراه با شعار های پوج و عوام فریبانه و تلاش برای صدور ایدئولوژی ارتجاعی خود جز جنگ و ویرانی و سرزنش دنیا چیزی برای ما به ارمغان نیاورده و با تقویت بنیاد گرایی مذهبی در عمل مانعی در برابر آزادی مردم تحت ستم منطقه شده.

برای اینکه نمیخواهینم جان هموطنان ما بی ارزش شمرده شود. وهر سال هزاران تن بخاطر ندانم کاری های یک مشت دزد بی کفایت جان خود را در تصادفات رانندگی یا سقوط هواپیماهای اسقاطی و یا دهها فاجعه قابل پیشگیری از دست بدهند و این نظام بخاطر جهالت خود هر روز عده ای از هموطنان ما را داغدار میکند.

برای اینکه نمیخواهینم هموطنان ما برای اعتراض به نقض ابتدایی ترین حقوق شهروندی خود مورد تجاوز و شکنجه قرار گیرند و این نظام در طول سی سال گذشته برای حفظ خود از هیچ خیانت و دروغ گویی و جنایتی در حق هموطنانمان فرو گذار نکرده است.

برای اینکه نمی خواهیم ثروت های ملی ما به تاراج رود و طبیعت زیبای کشورمان هر روز پژمرده تر گردد و این نظام در سی سال گذشته جز به هدر دادن ثروتهای طبیعی کشورمان (نابودی 50 درصد از جنگل ها و سوزاندن گاز، از دست دادن حقوق ما در دریای خزر و….) کاری نکرده.

برای اینکه مخالف دروغ ،تظاهر، جهل و خرافه هستیم و این نظام با بر اساس قانونش، با دخالت بی جای دین در امر دولت به ترویج فرهنگ دروغ ،تظاهر، جهل و خرافه پرداخت و بزرگترین مروج فقر فرهنگی از طرف وزارت “ارشاد” و صدا و سیمایش گشت.

به “جمهوری” اسلامی میگوییم نه چون مردم ما و ملیون ها جوان باشور ایرانی به قدرت عظیم خود آگاه شده و باشجاعت برای حق تعیین سرنوشت خود، برای آزادی و برای ساختن اینده ای روشن تلاش می کنند.


Share/Save/Bookmark

more from freenet
 
freenet

هدف ما نه صرف مبارزه با دیکتاتور بلکه مبارزه با فرهنگ دیکتاتور

freenet


با تشکر از کامنت شما:برای روش های پیشنهادی من و جمعی دیگر از ایرانیان دمکرات میتوانید به مقاله تحلیلی زیز مراجعه نمایید.

 ضرورت تشکیل  آلترناتیو دمکراتیک با  هدف و برنامه شفاف و راهکار های پیشنهادی برای دستیابی به آن:

 هدف ما نه صرف مبارزه با  دیکتاتور بلکه مبارزه با فرهنگ  دیکتاتوری است

//poyandeh.wordpress.com/2009/10/06/ufl/


benross

چنین است

benross


و حول این نه گفتن به جمهوری اسلامی متحد خواهیم شد.