رژیم دانشجو با هوش نمیخواهد

IranFirst

Regime Wages a Quiet War on 'Star Students' of Iran

Wall Street Journal
recommended by IranFirst
30-Dec-2009
>>>
Azadeh Azad
30-Dec-2009 (14 comments)
Cartoon >>>
Hovakhshatare
30-Dec-2009 (one comment)
فرق بین تظاهرات مردمی و تظاهرات حکومتی>>>
Cheezaki
30-Dec-2009 (one comment)
"Everybody Wants to Rule the World" by Tears for Fears, 1985 >>>
Cost-of-Progress
30-Dec-2009 (4 comments)
The TV was on, but I was not watching >>>

You'd have to do better than rumors

Alavi Foundation's Farshid Jahedi pleads guilty

Majid Zahrai

Executive linked to Iranian probe pleads guilty

Associated Press
recommended by Majid Zahrai
30-Dec-2009
>>>

Jewish Leaders: We don't care about protesters

Q

Jewish Leaders Firm on Broad Iran Sanctions Despite Unrest

Forward
recommended by Q
30-Dec-2009 (2 comments)
>>>

Transported To the Rallies

Monda

Supporters of Iran's government stage big rallies

BBC- UK
recommended by Monda
30-Dec-2009
>>>
divaneh
30-Dec-2009 (7 comments)
می گویند که این آدمها را می گیرند و بدون محاکمه محکوم می کنند. اصلاَ هم فکر نمی کنند که خوب آدم وقتی که حکم را می داند ، دیگر این چه مرضی است که پول مملکت را خرج محاکمه کند؟ >>>

Barekkallah Just Don't Highjack My Name ;0)

Darius Kadivar

Iranian Regime Critic Kadivar: 'I Am Convinced that the Regime Will Collapse'

der spiegal
recommended by Darius Kadivar
30-Dec-2009 (4 comments)
>>>
Nabarz
30-Dec-2009 (4 comments)
From Today's BBC Radio 4 discussing the 1979 Secret UK goverment papers recently released which includes dealing with Iran>>>