کورشدن يک زندانی سياسی

Maryam Raeesdana
31-Aug-2012
نفرین به آنان که بر ایران چادر سیاه می دوزند
نه این است سزاوار سرزمین شمس و شعر
>>>
Mohammad Alireza
31-Aug-2012 (44 comments)
This article is specifically written for Iranian-Americans that consistently vote Republican>>>

US-IRAN

Can there ever be a compromise?

A troubling question

31-Aug-2012 (13 comments)
Iran is not in a position to either stop or retaliate against American moves. Unequal powers, combined with extreme mistrust, have led Iran’s leadership to conclude that negotiations with the US would be humiliating since the US has the upper hand, and is dangerous because Americans are not trustworthy. Against the US toughening sanctions, Iran’s only weapon is to escalate and expand its nuclear program>>>

دوران

دیروز، امروز، فردا

به فراموشی نسپردن گذشته مترادف پافشاری بر کینه های دیروز نیست، لازمهُ درک درست امروز ماست

31-Aug-2012 (2 comments)
آیا واقعاً این «دیروز» این اندازه بیفایده است که بتوان به همین راحتی توصیۀ فراموش کردنش را داد؟ تصور نمیکنم چنین باشد. ما امروزمان را به کمک دیروزمان میفهمیم و فردایمان را به یاری این دو در تصور میاوریم و هدف عمل قرار میدهیم. فراموش کردن دیروز پیامدی جز مختل کردن اندیشه و عمل ما ندارد>>>

بزرگوار

سالارِ سربدارِ زندان اصفهان

سید فخر طاهری

31-Aug-2012 (one comment)
در این میان نقش "سید فخر" به عنوان یک چهره مطرح و محبوب در بیرون و درون زندان بسیار موثر و منحصربفرد بود. او که در بدو امر به عنوان یک فرد غیرتشکیلاتی و صرفآ یک سمپات مجاهدین و همینطور یکی از نزدیکان خانوادگی آیت الله طاهری، ظاهرآ حساسیت زیادی رویش نبود، در همان فاصله سالهای ۶۰ و ۶۱ شخصیت اجتماعی خاص خودش را با جسارت در زندان نیز بارز و تثبیت کرد>>>

مردان

بعضی‌ها فقط خانم باز هستند. همین

طفلکی! نمی‌داند که این خلا هرگز پر نخواهد شد

31-Aug-2012 (4 comments)
همه چیز ادا و اطوار است و شو و نمایش. آنها بلدند خوب نقش یک مرد را باز کنند، خوب حرف بزنند و خود را بی‌تفاوت یا مغرور و یا علاقمند و عاشق نشان دهند. آنها بر اثر تجربه، با زنهای مختلف می‌دانند، چطور رفتار کنند می‌دانند کی اصرار کنند، کی منت کشی و یا کم محلی کنند و چه موقع خود را بی‌تفاوت و یا حسود نشان دهند>>>
Orang Gholikhani
31-Aug-2012 (4 comments)
چه زیباست خوشبختی دیگران
چه زود گذر غم انتخاب زمان >>>

شعر

ملافه های آبی
31-Aug-2012
چرا باید بنویسم عشق؟
و باز هم بنویسم عشق
هزاران بار بنویسم عشق
روزها گذرها باغها شبها میدان و راغها
هرجا گیربیاورم بنویسم عشق
>>>
Darius Kadivar
31-Aug-2012 (3 comments)
Much has been written and said about Princess Diana since her fatal death at Paris’ Alma Bridge >>>
ahang1001
31-Aug-2012 (6 comments)
by Bee Gees >>>

EXCLUSIVE!

FG

SAS kills hundreds of terrorists in 'secret war' against al-Qaeda in Iraq

The Telegraph (UK) / Sean Rayment, defense analyist
recommended by FG
31-Aug-2012 (one comment)
>>>
Darius Kadivar
31-Aug-2012 (12 comments)
The one-stop shop of the international weapons industry SOFEX takes place every two years in Amman, and is largely the brainchild of Jordan's King Abdullah II>>>