رشوه های مکرر کیسه ای, نقد دلار، و یورو به شخص کرزأی، بدون اطلاع مجلس و سفیر و بدون دخالت بانکها چه نفعی برای مردم ایران دارد،


Share/Save/Bookmark

afshin jam
by afshin jam
26-Oct-2010
 

رشوه های مکرر ,کیسه ای, نقد, دلار، و یورو به شخص کرزأی، بدون اطلاع مجلس و سفیر و بدون دخالت بانکها چه نفعی برای مردم ایران دارد، و چه فرقی‌ بین رژیم به اصطلاح اسلامی با قاچاقچیان و مافیا دارد؟    

جواب خامنه‌ای و احمدی نژاد خائن و عوام فریب به مردم چیست؟

باید بدانیم این حکومت به اصطلاح اسلامی همین گونه سر مردم ایران را با دروغ، تقیّه، کلک و حقه بازی کلاه می‌گذرد که سر کشور‌های دنیا را. این اولین بار نیست که رژیم کارهای زیر میزی و همچون قاچاقی ها، و مافیا با پرداخت حق زحمه، با کیسهٔ پول نقدی، بدون ضوابط بانکی‌ و اداری رشوه میدهد. چند سال پیش در مورد پنهانکاری اتمی‌ چنان عمل کردند که تا امروز هر کار درست هم بکنیم باز هم مارا به عنوان دروغ گو، فریب کار می‌شناسند. و امروز داستان پول دادن به افغانستان به صورت کیسه‌ای در حالیکه سفیر ایران کتمان می‌کند، واقعا باعث شرمساریست.

اگر این پول رسمی‌ داده میشد، چرا سفیر خبر نداشت؟ ، چرا از طریق بانک، و اطلاع مجلس و مردم انجام نشد؟  اگر قرار است که یک دولت به یک دولت کمک کند، مگر بانک‌ها نباید این کار هارا بکنند؟ مگر مجلس هر دو کشور نباید از این کمک‌ها اطلاع داشته باشند؟ مگر نباید این کمک‌ها در محلی ثبت شود؟ افغانستان بیلیون‌ها دلار از آمریکا و دیگر کشور کا کمک می‌گیرد، چرا باید از ایران هم کمک بگیرد؟ آنهم پنهانی، آنهم کیسه ای؟ کرزأی هم از توبره می‌‌خورد و هم از آخور؟ کرزأی جواب مردمش را چگونه میدهد که چگونه این پول هارا خرج می‌کند، بدون حساب و کتاب؟ خرج اداره مملکت مشخص است، دادن این پول‌ها چه نفعی برای ایران دارد؟ 

چرا ایران باید خرج شخصی‌ کرزأی را بدهد؟ مگر این نیست که کمک‌ها باید برای رفاه، سرمایه گذاری، پروژه‌های مردمی، و بنیانی  مثل بیمارستان، جاده سازی، کارخانه، مدرسه ، کارهای عمرانی مربوط به برق، آب ...... باشد؟ آن کارها که پنهانی نمیشود، این کارها پروتکل دارد، سازمان و مدیریت می‌خواهد..........واقعا باعث شرم ساریست.......

سوال از نماینده گان به اصطلاح مردم در مجلس: چرا شما ساکتید؟ مگر این پول مردم نیست که پنهانی گونی گونی به این کشور، به این گروه، به این سازمان، به این و آن داده میشود؟ شما باید از حق مردم دفاع کنید، حالا که اطلاع دارید چرا ساکت هستید؟ اگر به سکوت ادامه دهید، شما به مردم و مملکت خیانت می‌کنید.

دولت های افغانستان و ایران هر دو فاسد و نماینده واقعی‌ مردم نیستند. چه گونه است که پول مملکت بدون اطلاع مردم به یک کشور دیگر ، مثل افغانستان، لبنان، فلسطین، آمریکای جنوبی داده شود؟ یک سوم جوانان ما بیکارند، بیش از نصف مردم مملکت، زیر خط فقر هستند، هزارها بچه بجای درس خواندن، کار میکنند، بخاطر جاده‌های بد ، و نداشتن مدیریت صحیح سلانه بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر در جاده‌ها کشته میشوند،و هزارها نفر زخمی، این رژیم ترور، و فاسد اصلاح بشو نیست و باید سرنگون بشود، هر روز از عمر این حکومت عوام فریب می‌گذرد، بدبختی مردم ایران بیشتر میشود.

ا.افشین جم

ونکوور، کانادا  


Share/Save/Bookmark

more from afshin jam