حسنی نگو ملای خل


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
26-Aug-2009
 

بخشی از مجموعه کامل مشاجره ملا حسنی با حیوانات به اقتباس از نوشته قصه حسنی نگو یه دسته گل اثر زنده یاد منوچهر احترامی

حسنی نگو ملای خل

یکی‌ بود یکی‌ نبود

توده زرینه رود

حسنی تک و تنها بود

حسنی نگو بلا بگو

سردسته خلا بگو

نعلین به پا

ریش سیاه

اما مه سر

شال به کمر

واه واه واه

نه شنگول و نه منگول

بزغاله ها ی با زنگول

هیچ حیون با هنری

حتی که یک گاو و خری

اصلا باهاش رفیق نبود

بد جوری او تنها بود

توی دلش سیاه بود

یه روز حسنی ملا

خسته و دلا دلا

رفتش سراغ یک خر

که هی میکرد عر و عر

گفتا حسنی ملا

الاغ نازنینم

بگو به من ببینم

میدی به من سواری

بار منو میبری

الاغه گفت

من حیوانی زحمتکش

هم در آب و در آ تش

 برا ی  یه من کاه و جو

مثل سگ می‌کنم دو

زمستون و تابستون

مثل سگ میکنم جون

عر و عر من قشنگه

صداش مثل آهنگه

اما تو چی‌

نه عقل داری نه شعور

نه اینکه یه کمی‌ زور

یه آدم بی‌ هنر

که عقل نداره تو سر

دائم میکنی‌ شیون

جلوی هر مردو زن

در هر مکان و جایی

میکنی‌ مانم سرایی

در هر محیط و محفل

غصه میکنی‌ به دل

یه ملای بد طینت

که بیشتر از جمیعت

با کلک و با دروغ

رای ریختی توی صندوق

زدی چوب درازی

تو سر هر ناراضی

یا که بکردی زندون

آدمای پیرو جوون

 با چند تا  آخوند قم

شکنجه دادی مردم

کردی تجاوز به زن

زن جوون وطن

زن جوون شجاع

که گفت کجاست رای ما

رحم نکردی به پسر

بلا آوردی به سر

راه انداختی تو وحشی

دادگاه فرمایشی

با این اعمال رفتار

مانند گرگ و کفتار

این طور تو گشتی طرف

با انسان با شرف

مثل احمدی دیوونه

دستای تو پر خونه

با اون هاله نورت

برو گم بکن گورت

مثل حیوونای وحشی

میکنی‌ آدم کشی‌

تویی عامل رهبر

اون آدم به هنر

تو ملای بی‌ رحمی

تو این کارا پر سهمی

برو گم شو اکبیری

باید بری بمیری

برو مردک حیا کن

این حرفه رو رها کن

مردیکه بی‌ حیا

دیگه نیا پیش ما

=======

حسنی بیچاره

شد دو بارا اوره

تو اونور محله

برخورد به سگ گله

اونو نجس خطاب کرد

سنگی‌ به اون پرتاب کار

سگه گفت

نجس تویی یا که من

ای مردک بد دهن

من یک سگ وفا دار

حامی دام و دامدار

ادامه دارد.

این نوشته کامل است و در بر گیرنده مشاجره ملا حسنی با گاو، گوسفند، مرغ، شتر و گربه نیز می‌باشد.

 لطفا اگر ذر زمینه های موسیقی, تئاتر و فیلم مهارت دارید و مایلید به من کمک کنید تا این نوشته را به نمایشنامه و فیلم انیمیشن کوتاه تبدیل کنیم با من تماس بگیرید.

برای اجرای این کار به کمک مالی یا سرمایه گزاری در این کار نیازمندیم.

برای دیدن مطالب دیگر به وب سایت شخصی علی حسینی مراجعه کنید

در صورت تمایل شما میتوانید از طریق ایمیل زیر با من تماس حاصل کنید. 

  info@ahosseini.com 

از همکاری شما متشکرم.


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

info@ahosseini.com Not available

by ahosseini on

Sorry