کمونیستا را کشتن - گفتیم اونا کافرن

ahosseini
by ahosseini
19-Oct-2009
 

در استقبال از برشت / مارتین نایمولر 

کمونیستا را کشتند

گفتیم اونا کافرن 

بهاییها را کشتن

گفتیم اونا بدترن

حق زن و‌ گرفتن

گفتیم ضعیف(ه) ترن

سندیکاها را بستن

گفتیم اونا کارگرن

دانشگاه‌ها رو بستن

گفتیم که آشوب گرن 

از ملیتا کشتن

گفتیم ضد کشورن

نوبت ما که رسید

همگی‌ کور و‌ کرن


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

با تشکر از اظهار نظر شما

ahosseini


از برشت هم نقل قولی‌ در این مورد موجود هست.

 


Farah Rusta

فکر می‌کنم

Farah Rusta


فکر می‌کنم منظورتان استقبال از مارتین نایمولر می‌‌باشد.

//www.quotationspage.com/quote/29611.html

FR