‌تا که از مادر درآمد این ولی - داد بر آورد و گفتا یا علی ‌


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
19-Apr-2011
 

تا که از مادر درآمد این ولی‌
داد بر آورد و گفتا یا علی‌

کن مدد تا ملت ایران زمین
من کنم بیچاره با دین مبین

یاور من شو که تا عقل و خرد
جای خود را بر جهالت بسپرد

تا که دیگر هوش ناآید به کار
چشم و عقل و گوش نا آید به کار

کن مرا یاری که علم و معرفت
من بگیرم از سران مملکت

تا کنم من ریشه کن فرهنگ را
جای آن سازم بساط جنگ را

تا که از جا بر کنم مهرو‌ وفا
واژگون سازم همه صلح و صفا

آتش افروزم درون بوستان
از شمال غرب تا هندوستان

ظلم و جور و ذلت و خاری به پا
تا که آید شخص آقا پیش ما

تا بگوید آفرین بر سیدعلی‌
آفرین بر یاور ال علی‌

کو بداند این غلام قهرمان
هست یار و یاور صاحب زمان

کین همان سید خراسانی بود
پیش اواین کار آسانی بود

تا که آن آقا بداند هست قم
حاضر و آماده با بمب اتم

به آقا بگویم که یک انتری
بود بر شما یاور دیگری

به ایشان بگویم که دیگر بس است
که ایران سراسر ز خارو خس است

بگویم که وقت عدالت رسید
که پایان خط خجالت رسید

بیا که دگر گشته وقت ظهور
بیفکن به دنیا تو مهتاب و نور


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
Shazde Asdola Mirza

Didn't you read the Writing on the Wall?

by Shazde Asdola Mirza on

Only kids and fools tell the truth!


default

جناب شاهزاده اسدلله میرزا

ahosseini


من نفرین شده قدرت و زورم

در اوائل اوج گیری جنبش سبز، به من اجازه میدادن تا در تظاهرات چند هزار نفری جلو سفارت در لندن  شعرهایم را بخوانم. این ادامه داشت تا اینکه من به مهاجرانی، نگهدار، وامثال اینها بند کردم. همه آنها که کلی‌ احترام میگذاشتن، به ناگهان یک چند تا سکته توی این شعرها پیدا کردن و شروع کردن به ترور شخصیت. من مطمئنم که اگر من بر سر مواضع کوتاه می‌آمدم شعرهای من نیز در بسیاری از سایتها ونشریات چاپ میشد. تم شعرهای من دموکراسی مردمیست . شعرهای من ضدّ حاکمیت، ضدّ دموکراسی های نوع امپریلیسیتی همچون عراق و افغانستان,  ومنتقدّ رفرمیستهی جنبش سبز، لیبرال بروکراتهای به ظاهر دموکرات وّ چپ سنتیست. من انتظار ندارم کارهای من در هیچ سایت و یا ارگان معروف‌ متعلق به هر یک از این جریانات  منتشر بشود. من صبر و حو صله دارم چون تمام تاریخ را پیش روی خود داریم. این جو یبار نیز به دریا خواهد پیوست. . تقاضای من از دوستان این هست که اگر به شعرهای من علاقه دارند، این شعرها را در فیسبوک‌ها و سایتهای شخصیشان بگذارند. من علاقه ای به معروف شدن ندارم اما علاقه دارم که پیامهای من به هر اسمی به گوش مردم برسد. هر کس دوست داشت میتواند شعر مرا به اسم خودش چپ کند.  چندی پیش نویسنده معتبری، مقاله ای نوشت و به چند سایت و نشریه معروف فرستاد. ایشان در آخر مقاله خود یکی‌ از شعرهای مرا آورده بود مقله ایشان چاپ شد ولی‌ شعر بنده سانسور گردید.


default

امام زمان

ahosseini


در همین رابطه - ظهور امام زمان

 


default

در همین رابطه - از هادی خرسندی

ahosseini


نوزاد رهبري موقع ختنه گفت: ياحسين!

آخوند سعیدی فرماید:

جناب رهبری وقت تولد
به آواز بلندی یاعلی گفت
پرید از مادرش بیرون و آنگاه
کلامش را بدون معطلی گفت

همه زین یاعلی گفتن به حیرت
که او فرمود: یا آل محمد
میان ونگ و ونگش، طفل نوزاد
عزاداری نموده سینه میزد

در اینجا جفت رهبر، در سخن شد
سرش را از رحم آورده بیرون
که عاشوراست امشب جان رهبر
بخوان روضه در این تشت پر از خون

نزد لب هیچ بر پستان مادر
همه حیران از این اعجوبه موجود
فزون شد حیرت ما زین حقیقت
که طفل یاعلی گو روزه هم بود

به وقت ختنه ی فرزانه رهبر
خودم آنجا سر دولش گرفتم
گرفتم بوسه ای اول ز عرضش
سپس یک بوسه از طولش گرفتم

چه سایزی داشت دولش، حیرت الله
سلام الله الا بر کیر و خایه
زبان من ببین با لوزه هایم
بدیدم در همین سایز است و مایه

سرش را چونکه با چاقو بریدند
معاذلله نیامد قطره ای خون
به جای یاعلی، آن طفل نوزاد
صدای یاحسین اش شد به گردون
--------


default

دوستان عزیز

ahosseini


از سر لطف سخن میگویید

خرّم از آنکه همه هم سویید

 


vildemose

Khaili ziba bood. Merci.

by vildemose on

Khaili ziba bood. Merci.


Shazde Asdola Mirza

You're very talented and your poems are very enjoyable

by Shazde Asdola Mirza on

Please keep going and know that it will take a bit of time, for people to know you and get used to your style of writing and satire.


default

در همین رابطه

ahosseini


لطفا بلاگ

یا علی گفتن رهبر در رحم مادر   را ببینید

hazratee

.

by hazratee on

.


default

Please comment

by ahosseini on

Why do they make such stupid comments?

 

Is it a sheer stupidity or they are just trying to deceive / appeal to the most backward sections of the society? Is it not so risky for them to alienate the people with even a little bit of common sense. why do the do it?A while a go they gave some kind of award (to do with national heritage) to Mullah Hassani. What do you make of all these?

 


default

Correction

by ahosseini on

به آقا بگویم که یک انتری
بود بر شما یاور دیگری