رهبر ایران: ادعاهای دیدار با امام زمان غالبا دروغ یا توهم است

رهبر ایران: ادعاهای دیدار با امام زمان غالبا دروغ یا توهم است
by ahosseini
11-Jul-2011
 

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، تطبیق علائم ظهور امام دوازدهم شیعیان بر اشخاص را "غلط و انحرافی" خواند و گفت که ادعاهای دیدار با او غالبا یا دروغ است و یا نتیجه تخیلات ذهنی.

امام زمانت به توى سرت
به توى سر احمدى انترت

بگو پس چه جمكرانت چه شد
تو گو معبد انترانت چه شد

چه جمكران و امام زمان
إز ان تو است يا از ان انتران

چرا دولت ان امام زمان
بناگه بشد جز جادوگران

بيا جان اقا تو بردار دست
اماما دگر حقه بازى بس است

بيا با تمامى اين رهبران
بزن شيرجه با كله در جمكران


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

a better start

by ahosseini on

خورد ان امام زمان پر سرت


default

Administrator

by ahosseini on

Could you please format this poem

Thank you