آن ها که سخت و محکم بر طبل جنگ کوبند

ahosseini
by ahosseini
29-Jan-2012
 

آن ها که سخت و محکم بر طبل جنگ کوبند باید دهند پاسخ, باید به ما بگویند که آیا ره رهایی, راه نجات مردم از راه زور گویی, یا قلدری بجویند این راه احمدی هاست, این شیوه آخوندهاست جای صلیب هیتلر، خال سپاه کوبند راه  صعود یان و شیوه صهیونسیت هاست این این دارو دسته ها هم، حیوانات بدخویند هشدار میدهم من, بر حامیان این جنگ خر ذاغ می کنند و اینها کباب بویند آنها  ضد آزادی, آنها ضد رهایی علیه هر ملیت، نها ل کینه رویند ما پیرو مولانا, ما بندگان نیکی  ابن رهروان نبکی, پیرو آن خدایند ما از تبار سعدی، آن شاعر بزرگیم ‌آنان که دست هاشان، زاین چرک ها بشویند


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

Test

by ahosseini on

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


default

خر ذاغ می کنند و آنها کباب بویند

ahosseini


 Smells like Kebab(promise liberation) but it is nothing like it(the outcome is going to be some kind of disaster just like in Iraq.

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


Oon Yaroo

Dear ahosseini Jaan, what does خر ذاغ می کنند و آنها کباب بویند

Oon Yaroo


mean? Does this mean making kabob out of khar!?


default

تذکر بک نکته مهم

ahosseini


 منظور از صهیونیسم بخش افراطی (حزب الله) جامعه یهودیان جهان می باشد.  

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.