تفنگت را زمین بگذار...

ahosseini
by ahosseini
05-Sep-2009
 

تفنگت را زمین بگذار-

آهنگی جدید از استاد شجریان ..

زبان آتش و آهن زبان خشم و خونریزیست ...زبان قهر چنگیزیست...

اگر جان را خدا دادست ...چرا باید تو بستانی؟؟؟...

تفنگت را زمین بگذار...

با سلاح صلح می‌‌آیم بجنگ ... از علی‌ حسینی


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini