مردم چرا نشستین - ایران شده فلسطین


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
05-Sep-2010
 

 

مردم چرا نشستین

ایران شده فلسطین

ایران به قحطی افتاد

‌ز دست این مفسدین

قتل و تجاوز شود

به اسم قرآن و دین

به اسم جمهوریت

به اسم دین مبین

این بدترین فساد است

فساد روی زمین

به نقطه انفجار

رسیده است اینچنین

انگار که این مملکت

نشسته بر روی مین

‌زه دست این اوباشا

‌زه دست این قاتلین

می‌کنن توی زندان

هر کسی‌ باشه امین

فلسطین یک بهانه است

تو دست این مشرکین

صدام هم مثل اینها

بهانه میکرد همین

باید کنیم سرنگون

این متجاوز ترین

بریزیم همشون را

توی زندان اوین

//www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/02/000000_ptv_pargar.shtml 


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini