بیا و حقوق بشر را ببین - افاضات این جانور را ببین

بیا و حقوق بشر را ببین - افاضات این جانور را ببین
by ahosseini
08-Sep-2010
 

بیا و حقوق بشر را ببین
افاضات این جانور را ببین

بگوید یکی‌ جانی روزگار
که باشد حقوق بشر سنگسار

در افکار این ددمنش خودسری
سبعیت و اوج وحشیگری

بود از ستون و ‌ز ارکان دین
‌ز ارکان اسلام و دین مبین

ندانم که در کله این جناب
بود چرک یا مخزن فاضلاب

‌زسر تا به پای نظامش فساد
ولی‌ می‌کند اینچنین اجتهاد

به فتوای آن قاضی زشتکار
تجاوز کنند توی قلعه حصار

به دستور این جانیان کثیف
به زندان برند مردمان شریف

به باتون و بطری بیفتند جان
به جان همه دختران جوان

به عقد خود آرند نه ساله را
تجاوز کنند طفل بیچاره را

کسی‌ نیست پرسد ‌ز جانی لار
تو را با خدای سکینه چه کار

چرا میبری توی زنجیرو بند
حریم خصوصی یک شهروند

چه گویم به این جانی به حیا
به آن قاضی پست پر مدعا

چنین است رفتار این جانیان
به نو باوگان و به زندانیان

به پا خیز‌ای هموطن چاره کن
تو زنجیر پای خودت پاره کن

بیانداز توی لجن این دو شر
بزن بر سرشان حقوق بشر

علی‌ حسینی - جولای ۲۰۱۰


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

به عقد خود آرند نه ساله را

ahosseini


به عقد خود آرند نه ساله را
تجاوز کنند طفل بیچاره را


default

A interesting link

by ahosseini on

An interesting link


Maryam Hojjat

Great Poem

by Maryam Hojjat on

Thanks ahosseini for great poem which describe these barbaric people & religion.