شال سبز سیدی را پاره کن

ahosseini
by ahosseini
31-Oct-2010
 

شال سبز سیدی را پاره کن
راه علم و راه منطق چاره کن

شال سبز سیدی چون جمکران
چاله‌ای باشد از این جادوگران

ضدّ علم و دانش و منطق بود
راه حلی باشد از افسونگرن

چاه اینان نیز یک چاه عمیق
ابتکاری باشد از این رهبران

بین شال سبز و یک شال سفید
نی بود فرقی‌ برای دیگران

هر دو تا شان سمبل آخوندی است
بی نشان از دانش پویشگران

گر که رنگت سبز آبادی بود
می‌رسد از من درود بیکران


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
Maryam Hojjat

Beautiful, Nice Poem for

by Maryam Hojjat on

today's IRANIANs who support these bastard MUllahs.