در جواب به حداد عادل

ahosseini
by ahosseini
25-Nov-2010
 

 

در جواب به حداد عادل

زمان آلمان هیتلری هم

بزرگان ادب بسیار بودند

همه فکر نجات ملت خود

در این ره مردمان پر کار بودند

همه اهل قلم اهل تفکر

در آن ایام در گفتار بودند

هزاران دفتر فکری‌ در آمد

همه بر ضدّ آن اشرار بودند

مبادا اینکه تو بر خود ببالی

علیه هیتلرو کشتار بودند


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
Maryam Hojjat

Great Reality

by Maryam Hojjat on

which has been missed by criminal IRI/IRR.