برای یک لحظه این زیبا روی را در چادر غم تصور کنید.

برای یک لحظه این زیبا روی را در چادر غم تصور کنید.
by ahosseini
29-Nov-2010
 


گر میشد بیش از این ستم میکردی

افلاک سیاهپوش غم میکردی

میگفتی‌ روسری ببندد خورشید

چادر به سر بهار هم میکردی

اسماعیل خوئی

امیدوارم این وبلاگ سؤ تفاهم ایجاد نکند.


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini