اگر باشد شهادت افتخاری - چرا پس میکنی‌ تو گریه زری

ahosseini
by ahosseini
08-Dec-2010
 

اگر باشد شهادت افتخاری

چرا پس میکنی‌ تو گریه زری

شهادت را تو باید جشن گیری

به چوگان بازی وکار سواری

اگر که جشن می گیری شهادت

نکن بر گونه‌هایت اشک جاری

قبول است گر که اشک شوق ریزی

چرا بر پا کنی‌ تو سوگواری

و آنهم حال بعد از قرن‌ها سا ل

کنی‌ مانند بچه بی‌ قراری

بیا‌ای فرد مؤمن دست بردار

از این کردار، این باشد چه کاری

بیا با طبل و اشعار حماسی

به پا کن پایکوبی پایداری

تو دانی سوگواری یاس آرد

نباشد این نشان استواری

یقیننا ما همه افسرده گردیم

به هنگام و زمان ترک یاری

اگر که سنتی‌ ارزنده داری

به پا کن جشن چو ایام بهاری

Ali Hosseini


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
ahang1001

شهادت نیست هرگز افتخاری

ahang1001


 

 

شهادت نیست هرگز افتخاری

که باشد ارج انسان ، زندگانی

حسین میخواست گردد او خلیفه

که نان مفت خورد با شادمانی

بزور نیزه و شمشیر کرد قصد خلافت

سرش بر نیزه رفت آنسان که دانی

ابوالفضل بهمراهتون


Mehrban

Mr Hosseini

by Mehrban on

Sepaas!

It is high time that we changed our ways.  Tavalodi digar!