احمدی نژاد در نقش حاجی فیروز در حضور مهمانان خارجی


Share/Save/Bookmark

احمدی نژاد در نقش حاجی فیروز در حضور مهمانان خارجی
by ahosseini
22-Mar-2011
 

احمدی نژاد در نقش حاجی فیروز در حضور مهمانان خارجی

حاجی فیروزه،
سالی یه روزه،
همه می‌دونن،
منم می‌دونم،
عید نوروزه. ارباب خودم سلام و علیکم،
ارباب خودم سر تو بالا کن،
ارباب خودم منو نیگا کن،
ارباب خودم لطفی به ما کن.
ارباب خودم بزبز قندی،
ارباب خودم چرا نمی‌خندیبشکن بشکنه بشکن،
من نمی‌شکنم بشکن،
اینجا بشکنم یار گله داره،
اونجا بشکنم یار گله داره!
این سیاه چقد حوصله دارهارباب خودم نفت خوزستان
دربست مال لرد انگلستان
بشکن بشکنه بشکن،
برا انگلیسا بشکن
من نمی‌شکنم بشکن
بشکن بشکنه بشکن

توی خراسون هرچی‌ زمینه
دربست مال اربابای چینه
بشکن بشکنه بشکن
برای چینیا بشکن
من نمی‌شکنم بشکن

بین خزرو جاده شوشه
در بست مال اربابای روسه
بشکن بشکنه بشکن
برای روس ها بشکن
من نمی‌شکنم بشکن

هرچی که داریم تو یزد کرمون
دربست مال کشور پاکستون
بشکن بشکنه بشکن
برای همسایه ها بشکن
من نمی‌شکنم بشکنهرچی‌ زمینه تو رضائیه
دربست مال دولت ترکیه
بشکن بشکنه بشکن
برای همسایه ها بشکن
من نمی‌شکنم بشکن

هر چی‌ توی اصفهون و ایلام
کلا میشه از دنیای سلام
بشکن بشکنه بشکن
برای حزب‌الله بشکن
من نمی‌شکنم بشکن

هرچی‌ زمینه تو رضائیه
دربست مال دولت ترکیه
بشکن بشکنه بشکن
برای همسایه ها بشکن
من نمی‌شکنم بشکن

اربابای من خمسش مال ما
برای رهبر و بسیج و سپاه
بشکن بشکنه بشکن
برا رهبرما بشکن برای بسیج و سپاه بشکن
من نمی‌شکنم بشکن

ارباب خودم, اربابای ما
ماها همه نوکر آمریکا
بشکن بشکنه بشکن
برای آمریکا بشکن
من نمی‌شکنم بشکن

ارباب خودم ما گوش به فرمان
گور پدر ملت ایران
بشکن بشکنه بشکن
برای بیگونه ها بشکن
من نمی‌شکنم بشکن


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

These lines should appear in the beginning of the block

by ahosseini on

ارباب خودم نفت خوزستان
هرچی‌ زمینه تو رضائیه


default

Dear administrator

by ahosseini on

I have difficulty editing this content.

Could you please help formatting the document properly.

Thanks

Ali Hosseini