سیری به دیار گل و بلبل

Ahura
by Ahura
18-Aug-2010
 

تقدیم به تمام عاشقان ایران که به گفتهٔ سهراب سپهری "دل تنها ئیتان تازه شود."


Share/Save/Bookmark

Recently by AhuraCommentsDate
Tehran Has No More Pomegranates (2007)
2
Aug 27, 2010
Moon, Sun, Flower, Game
-
Aug 20, 2010
An Unscientific Poll From Iranian IC Readers
14
Jul 31, 2010
more from Ahura
 
Ahura

     

by Ahura on

     


Ahura

عزیزان مجید و ارتو‌دیتو

Ahura


  مجید جان از ابراز لطفت متشکرم و جدول منقلی اف که چندی پیش ضمیمه کرده بودی خیلی‌ با حاله. فقط با تمسخر میشود این بیماران مذهبی‌ را تحمل کرد.

ارتو‌دیتو مدتیست در عالم شعر هستی‌ که دنیای زیباییست. جای نوش آفرین گرامی‌ خالی‌ که شعر عشق از شادروان مجتبی‌ کاشانی (سالک) را نوشته بود در اینجا

  //iranian.com/main/blog/noosh-afarin-89


Majid

اهورا جان

Majid


 

 


که گفتی «دل تنهائی مان تازه شود» ها؟  تو که گریهء مارو درآوردی عزیز!

دستت درد نکنه، با اجازه ت برای دوستان دیگه هم میفرستم.


R2-D2

...

by R2-D2 on

 

 

دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم
سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم

نیست در کس کرم و وقت طرب می‌گذرد
چاره آن است که سجاده به می بفروشیم

گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی
لاجرم ز آتش حرمان و هوس می‌جوشیم

می‌کشیم از قدح لاله شرابی موهوم
چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم

حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما
بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم