بحث آزاد در مورد پیش بینی نوع حکومت آینده در ایران


Share/Save/Bookmark

All-Iranians
by All-Iranians
17-Jun-2012
 

 


در یکی دو هفته ی اخیر ، مقالاتی به صورت جدی و فکاهی در مورد پیش بینی نوع حکومت آینده در ایران در این وبسایت منتشر شد. از جمله ی این مقالات میتوان به آثاری از جنابان حسین باقر زاده ، اسمعیل نوری علا، انگلوفیل و شازده اسدالله میرزا اشاره کرد.

"همه ی ایرانیان" اگر چه تجربه و تخصصی در مورد تاریخ و فلسفه و دولتمردی و سیاست گذاری ندارد اما مثل اکثر ایرانیان از یک استعداد و قدرت پیش بینی آنهم به شکلی خارق العاده برخوردار است! و استنباطآتی چنین دارد:

۱ - پرونده ی قاجاریه در سال ۱۲۹۹ بسته شد و این خاندان دیگر خواهان سلطنت نیستند
    
۲ - پرونده ی پهلوی در سال ۱۳۵۷  بسته شد و افراد این خاندان حتی اگر خواهان سلطنت هم باشند به پادشاهی در ایران دست نخواهند یافت
 
۳- پرونده ی جمهوری اسلامی برای بسته شدن در حال مطالعه است

۴ - پس از بسته شدن این پرونده ، ابتدا یک دولت قلدر نظامی بعنوان "محلل" سر کار می آید و وظیفه اش فقط کشتار و تصفیه است

۵ - و بالاخره شاید پس از طی مراحلی (درچه مدت؟) ، یک جمهوری آزاد و دموکرات در ایران بر قرار می شود.


از علاقه مند ان ، تقاضا می شود لطفا در این بحث آزاد شرکت فرمایند


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

آهای ملت باشین، مگر خبر نداشتین

All-Iranians


 تشکر از همه ی نظریات شما که قطعا برای آینده سازی کشور بسیار اهمیت خواهد داشت.


All-Iranians

برای جنابان "با وفا" و "اون یارو" :

All-Iranians


 

 امروز ، شهر ما نه همان شهر است/ تقدیر ما نه آنچه گمان کردیم
ما سیلی حقیقت پنهان را هرگز به روی خویش نیاوردیم
ما ، کام را به گفتن حلوا فریفتیم
ما ، در خرابه ای که به جز آفتاب و فقر: گنجینه ای نداشت
در جستجوی گنج سخن بودیم
دوران ما ، طلوع تغزل را/در غیبت حماسه خبر می داد
ما رایت بلند تخیل را/ دراو ج بام خانه برافراشتیم
پیشینیان ما/ از یادرفتگان خدا بودند
ما ، جان و تن به خدمت شیطان گماشتیم
ما در بهشت آدم و حوا/ماه برهنه را که شکافی به سینه داشت
پیش از نزول باران ، در چشمه ی بلوغ شلاق می زدیم
پروانگان شوخ جوان را/دردفتری سپید ترازبسترزفاف/سنجاق می زدیم
ما عطر عشق را/در لابلای حافظه و جامه داشتیم
ما، از غزل به مرثیه پیوستیم
اما ، صفیر تیر / از ناله های شعر ، رساتر بود
ما در میان معرکه دانستیم/ کز واژه ، کار ویژه نمی اید
وین حربه را توان تهاجم نیست
تیر گلو شکاف که برهان قاطع است هرگز نیازمند تکلم نیست
ما ، کودکان زیرک این قرن ، ای رفیق : از نسل ابلهان کهن بودیم ...
ما ، بردگان فقرواسیران آفتاب/از فخر شعر ، سر به فلک سود یم
ما ، بازماندگان مشاهیر باستان
از نسل ابلهان/از نسل شاعران/ یا نسل عاشقان کهن بودیم
و کنون چراغ عشق درین خانه مرده است
ما ، نان به نرخ خون جگر خوردیم/زیرا که نرخ روز ندانستیم
شعر از شعور رو به شعار آورد/ ما فهم این سخن نتوانستیم
ما خفتگان بی خبر دوشین
امروز را ندیده رها کردیم/درانتظاردیدن فرداییم...
نادر نادرپور
//www.jasjoo.com/books/new-poems/nader_naderpour/104/3220

 


Oon Yaroo

Welcome back Anglophile!

by Oon Yaroo on

The shares of Iranian.com just went up 100%!

 


All-Iranians

Jenab-e Mehrdad aka Bavafa

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for your input. You may also like to view this //iranian.com/main/blog/all-iranians-21


Bavafa

Great post/prediction by Divaneh aziz…

by Bavafa on

And how sad this [truth] is.!!!!!

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad


All-Iranians

Welcome Back, Jenab-e Anglophile

by All-Iranians on

We just found out that you are unblocked and free to contribute as shown here //iranian.com/main/member/anglophile

In your spare time, could you please share your views with us on "That General", the subject of Prediction # 4 of this Blog? Thanks in advance! 


All-Iranians

Jenab-e Divaneh

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for your excellent input. You may also like to view this

انسان گرایی، درمان درد تاریخی جامعه ی ایران:دکتر کورش عرفانی

//balatarin.com/permlink/2010/9/7/2181416 or this one //khodrahagaran.org/Fa/archives/2838

PS: On your footnote about how that General will arrive, we should say, "You must be kidding, is he really coming out of the famous Chaah-e Jamkaran?". Is he not coming from the UK or the USA?!!! So we are really in trouble 


divaneh

Iran's next regime will be a dictatorship

by divaneh on

Political analyst Mehdi Ghasemi in an interview said if after the 1979 revolution instead of Islamists another group such as Communists or Nationalists had come to power, we still would end up with the same level of dictatorship that we experience today.

There is a bitter truth in that statement that is hard to ignore. The root of the dictatorship is not just in this regime or Islam, it is embedded in our culture. Iranian people are conditioned to create dictators and to accept the rule of a dictator.

Patriarchy in Iranian families is a major contributor but education system, religion, societal norms and government are all contributing to make our society a dictatorial society. Look at the dictatorial tendencies exhibited by some people in this very site to have an appreciation of how deep it is engineered in our behaviour.

If the regime toppled tomorrow, those Savakis who grow beard after the revolution and became the Savama torturers will shave their beards to serve the same purpose under a different name. The sad truth is that if they chased any person who had an Amameh or dared talking about Islam and lynched him in the street, there will be a large crowd, including some of the contributors here, who would cheer for them. Their blind rage, ignorance, and lack of fairness to others will water the seed of a new unfair system.

Dr Kourosh Erfani has conducted a very interesting research into the roots of dictatorship in the Iranian society which can open our eyes to see more clearly where we fail and why every revolution by Iranian people leads into another dictatorship. I could not find a written copy of his research online but he explains the phenomenon in details in a series of interviews with Hussein Mohri in the Portraits and Comments programme in the Radio Sedaye Iran. Here is a link to the Radio Sedaye Iran's archive. The first part of the interview was on Monday 23/4/2012.

//www.krsi.net/archive/archive.asp?archive=7&month_select=4&Go=Go

 

Dear All-Iranians

That general will accompany Imam Zaman. Just sit and wait and he will come.


All-Iranians

Jenab-e Dr. Mohandes

by All-Iranians on

Thank you for your visit. You may also like to view this //iranian.com/main/blog/all-iranians-9


All-Iranians

Jenab-e Anglophile: Do you know that General?

by All-Iranians on

On Prediction # 4 of the Blog:

Now the questions are, "Who is that General?", "Where does he live now?". "In Iran?, in the UK?, in the USA? or elsewhere?".....


Dr. Mohandes

Come on OOn yaroo jan

by Dr. Mohandes on

Forgive me for the intrusion here, but Come on partner, you ain't having it that bad in the Jooo esss ov eee, are ya? 

I mean, wouldn't you say a nice drive up highway 101 and back and then spending some time on the beach, treating your eyes to some "beach candies" sure can replace driving down jade chaloos:))

And as for owning a couple of stores in Kooche berlan, Many iranians in the states are and have been and will be, doing faaaaaarr better than that.

You teenk i am keeding? tell me dm you are keedeeng!! 


All-Iranians

Jenab-e Azarbanoo

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for your supportive input. Now the questions are, "Who is that General?", "Where does he live now?". "In Iran?, in the UK?, in the USA? or elsewhere?"..... 


Azarbanoo

AI, I think your View is RIGHT

by Azarbanoo on

About future of IRAN.


All-Iranians

Jenab-e CallmeRed

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for your input. You may also like to view this

//iranian.com/main/blog/all-iranians-95


All-Iranians

Jenab-e Vildemose

by All-Iranians on

You are welcome; we are very glad you liked it.


CallmeRed

حالا که نظرهمه راخواسته اید،

CallmeRed


 جمهوری اسلامی که قطعا ۱۸-۱۹ سال سخت دیگر قبل ازسرنگونی درپیش خواهد داشت. بعد ازآن هم، 

اگر رضا پهلوی و موسوی و کروبی کاندیداهای جمهوری دموکراتیک آینده باشند من حتما به رضا پهلوی رای خواهم داد. حداقلش اینست که ریش ندارد و میداند با پول مملکت چطور ترتمیز زندگی کند.. .


vildemose

 Thank you Dear AI for

by vildemose on

 Thank you Dear AI for the link.

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


All-Iranians

Jenab-e MM

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for your input. You may also like to view this

//iranian.com/main/blog/all-iranians-93 


MM

Secular democratic..................

by MM on

The ............. will depend on the young people of Iran.


All-Iranians

Jenab-e Vildemose

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for your input. Yeah, "There is not other way". You may also like to view this

//iranian.com/main/blog/all-iranians-100


vildemose

 oon yaroo: Very funny.

by vildemose on

 oon yaroo: Very funny. You are on to something there...I also am beginning to think there is not other way...lol

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


All-Iranians

Jenab-e Oon Yaroo

by All-Iranians on

Thank you for your visit and your input. About Koucheh Berlan and Jaadeh Chaloos you are perfectly right. You may also like to view this

//iranian.com/main/blog/all-iranians-51


Oon Yaroo

AI aziz, you sound like one of the shop keepers of kocheh Berlan

by Oon Yaroo on

who used to shout, " haraj'e eay melat, ateesh zadam be ajnaass, come and buy them!"

AI jaan, the only government that is going to work in future Iran is the kind who can do two things at the same time. Love its citizens and kick @$$ at the same time!

This is based on experience.

It worked during the Shah's time until he got soft and petted its citizens instead of kicking their....

Had he kicked some serious @$$ you and I would be owning a couple of hojreh in Kocheh Berlan and driving on jadeh chalous right at this very moment! :-)))


All-Iranians

آی ملت

All-Iranians


بی تفاوت نباشید، نظریات شما برای آینده سازی کشور اهمیت دارد!