مدرسه پائیز

cyrous moradi
by cyrous moradi
15-Oct-2010
 

یاد بهار در خاطرات برگ

دفتر نقاشی باغچه

چشم پلنگ

باد سرد میزان

گریه باران

طعم گس به ، خرمالو

عشق هایی به طعم زالزالک زرد

کوچه باغ های التماس

یاس جیرجیرک

ختم گل سرخ

شیون تگرگ

پاکن باد

دفتر ایام

مدرسه پائیز


Share/Save/Bookmark

Recently by cyrous moradiCommentsDate
به صندوق رای ایمان آوریم
3
Nov 04, 2012
چه باید کرد؟
9
Oct 02, 2012
سازش تاریخی
2
Sep 03, 2012
more from cyrous moradi