من طالب ملتی خموشم از دست نفس کشان بجوشم

daneshjoo
by daneshjoo
08-Jan-2010
 

من طالب ملتی خموشم
از دست نفس کشان بجوشم

در کسوت عالمان دینم
بهتر زخودم کسی نبینم

اله و علی، حدیث و قران
ابزار منند و جمع یاران

با دوز و کلک، ریا و تزویر
من خلق خدا کشم بزنجیر

گیرم به شکنجه اعترافی
تا جلوه کنم صادق و صافی

فرمانبر من وزیر و سردار
هر حق طلبی کشم سر  دار

من روی زمین جای خدایم
محمود می زنه بوسه به پایم

هر کس نکنه به حرف من گوش
من می کُشم و خاک می کنم روش

گر ظالم و جابرم بدانند
فتواست که حکم من بخوانند

گر حرمت دین بدادم از دست
باکم نبود، که قدرتم هست

وقتی تو  میای به بارگاهم
یک بوسه بزن به جای پایم

مشعوف می شم ز چاپلوسی
ملت تو عزاس من تو عروسی

حالا تو بگو که من کی هستم
من دوزخی یا بهشتی هستم؟


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Dear Divaneh, Souri, Shazde Asadola Mirza

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thank you for your time and comments.

Dear Souri, there is a gentleman called Mr. Ali Fakhrodin  who plays the

role of  an Akhond.  I do not have his e-mail. But this poem could be used by him. He is a real good artist.


Shazde Asdola Mirza

بسیار زیبا

Shazde Asdola Mirza


 

"با این علما هنوز مردم، از رونق ملک نا‌ امیدند"


divaneh

Dear Souri

by divaneh on

Thanks for spoiling me, but no I am definitely not Daneshjoo. He/she is into university and learning and I am into psychiatric help and straight jackets.


Souri

Divaneh!

by Souri on

Why I've always thought that you and Daneshoo are the same person? :)

Now it proves that I was wrong........but at least I do know you!

Dear Daneshjoo: Nice poem. I don't understand why nobody took care of its presentation yet?


divaneh

من دوزخی یا بهشتی هستم؟

divaneh


حالا که می خواهی بدانی

تو دوزخی لعنتی هستی

اونجا هم تو با جنتی هستی

خودمانیم ، این جنتی هم عجب اسم بی مسمائی دارد. راست می گویند که هرچی کچله اسمش زلفعلیه.

با سپاس از این سرودهَ خوشگل