پا ک می سازم وطن از شر تو

daneshjoo
by daneshjoo
29-Jan-2010
 

ای رژیم قتل و بیداد و فریب
دولتِ نالایقان ِ نا نجیب

ای که بردی آبروی کشورم
جان ستاندی از جوانان در برم

دیگر اکنون سرنگونت می کنم
زود از این کشور برونت می کنم

من نمی خواهم ولی یا رهبری
زورگویی، مستبدی، سروری

از حکومت، دین خود سازم جدا
دین هرکس، بین او هست و خدا

کس نمی خواهم شود دلال ِ من
با خدا گوید سخن زاحوال من

من خودم دانم چه گویم با خدا
احتیاجم نیست بر لفظ شما

گر خدا باشد علیم و با بَِصر
از زبان پارسی دارد خبر

خلق ما دیده، جنایت ها ز تو
خون ما می ریزد از چنگال تو

ملت ما زهدِ زشتت دیده است
بر تو و آیین تو خندیده است

رو دکان در جای دیگر باز کن
حقه، در جای دگر آغاز کن

خاک ما، مسموم شد از مکر تو
پا ک می سازم وطن از شر تو


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Dear friends

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thank you for your comments.  It is nice and encouraging to see that you pay so much attention and liked the poem.


daneshjoo

Dear Souri

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thank you.

It is always pleasent to hear from you.


hamsade ghadimi

ایول، بسیار

hamsade ghadimi


ایول، بسیار زیبا بود دانشجو.  ناز نفست.


mostafa ghanbari

Greate

by mostafa ghanbari on

mgای کاش  مکر نا‌ پذیری را  آموخته بودیم تا مجبور نباشیم جان خود را  فدای مکر سوزی کنیم.

 


mostafa ghanbari

Great

by mostafa ghanbari on

mgای کاش  مکر نا‌ پذیری را  آموخته بودیم تا مجبور نباشیم جان خود را  فدای مکر سوزی کنیم.

 


PArviz

واقعا که کیف کردم

PArviz


. دستت درد نکنه. باز هم از این شعرها  بنویس.


pedro

daneshjoo Jan.

by pedro on

You, my friend, have a special place in in my heart. Your poem discribes beautifuly in such a way that, if I had to put in words, it would fill pages of a book, yet lacking richness, meaningfullness, of your poem.

Thank you.

Stop execution of Iranian prisoners


Maryam Hojjat

Haz Kardam! Danshjoo

by Maryam Hojjat on

Thanks.  Keep on.

Payandeh Iran & true Iranians


Cost-of-Progress

Affarin

by Cost-of-Progress on

Dear daneshjoo, thank you for your clever and heart warming poem.

omidvaram ke faregh-o tahsil beshi zood.

____________

IRAN FIRST

____________


Souri

So great!

by Souri on

Very nice! So true :)

Thank you for sharing.