زورگویان را فرو کش، دولتی ملی بپا کن


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
07-Feb-2010
 

 

 

خیز و با من هموطن، غوغا بپا کن 
ملت و خود را ازین زندان رها کن

چهارده قرنی تو، در زندان تازی
شو  رها،  ازدین حکومت را جداکن   

کن نگاه بر کشورت، پیشازعرب ها   
آن شکوه و شادمانی، آن بزرگی را بپا کن

هر کسی دارد شعاری،هرکسی آرد پیامی 
عقلِ خود داور کن و تازی رها کن

    تا بپا خیزیم دشمن میگریزد  

با من و ما،  وحدتی ملی بپاکن                                                                                                                            

    ننگ برجور وجنایت، برفریب و برجهالت   

زورگویان را فرو کِش، دولتی ملی بپا کن

 کشورِ تو ، خانه ی تو، مادرِ تو
بی وطن ها زان بران، دادی بپا کن

 گر کسی گوید ز اصلاحِ حکومت  
گو،  زبُن پوسیده و او را رها کن

در ره تو شد فدا سهراب و آرش
کاوه شو،  فریاد زن، توفان بپا کن

  چون نخواهی زن ستیزی، جور و نکبت 
راهِ ایرانی بگیر و رسم تازی را رها کن  

مردِ ایرانی بداند هرزنی با خود برابر   
عادلانه دولتی، با داد ایرانی بپا کن

یاد آور کشورت، پیش ازعرب ها
 همچو کورش مهرورز و مهدِ آزادی بناکن 

 


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
divaneh

Excellent

by divaneh on

Well said. Tear the chain and free yourself.


Maryam Hojjat

Bravoo, Daneshjoo

by Maryam Hojjat on

You are way ahead of graduation!


Souri

Very great poem

by Souri on

Wise and meaningful. A true powerful poem, thank you.


SamSamIIII

words well spent

by SamSamIIII on

 

Good job. cheers!!! 

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan //iranianidentity.blogspot.com //www.youtube.com/user/samsamsia