وطن

Eradatmand
by Eradatmand
30-Oct-2012
 

بی آن ، همگی یتیم و بی چاره بدیم
بازیچه بگو ، بدست بیگانه بدیم

آن خانه وطن بود و نبود چیز دگر
بی عشق وطن ، خیره و دیوانه بدیم

س.ش

June 28, 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by EradatmandCommentsDate
Marriage and Younger Generation
-
Nov 12, 2012
You believe in God!
2
Jul 16, 2011
Weak Reasoning!
1
Jul 14, 2011
more from Eradatmand
 
Dainasur and amu maad agha

vatan!

by Dainasur and amu maad agha on


Souri

"like"

by Souri on

To Divaneh :)


divaneh

بنده هم دلم از دست ایشان خون است

divaneh


چندی پیش دیوان سیصد صفحه ای ایشان را خریداری نمودم و وقتی رسیدم خانه دیدم فقط یک رباعی است که ششصد بار چاپ شده.


Souri

Migam ha...shoma vaght kardi yek kam blog benvis!

by Souri on

This is not a blog!

Why do you waste your and other people time?