افتخار علیرضا افتخاری

Fred
by Fred
15-Aug-2010
 

" آقاي رييس جمهور دوستت دارم. اين حرف را ازروي خودستايي و تكلف نمي‌گويم بلكه ازدلم برخاسته و حرف دل من است . شما رييس جمهور شجاعي هستيد بدانيد امروز چشم ‪ ۶ميليارد انسان به شما است.

افتخاري اين آواز خوان محبوب ايراني درپايين سن محمود احمدي نژاد رييس جمهوري را درآغوش گرفت ومراتب قدرداني خود را ازاين رييس جمهور مردمي و دوستدار فرهنگ و هنر ايران اعلام كرد"

علیرضا افتخاری خواننده خوش صدای ایران است. بعضی از اهل فن بارقه هایی از صدای مخملین شادروان بنان را در افتخاری میبینند ولی صد حیف که ایران دوستی و طبع بلند و وقار ایرانی و متانت ذاتی غلامحسین خان بنان کجا و پاچه خواری علیرضا خان کجا.

//www2.irna.ir/fa/news/view/menu-151/89051599...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
default

U Vote Ahamadinejad?

by abc123 on

Where did you get 68% from? Doroogh ke Honnagh nemiareh!

Ostad Eftekhari ham age bottle to ma tahtesh mikardan, he would fall in love with Ahmadi another way, like our friends in San Francisco! 

Islamic Republic? this is end of it. Where ostad has plan to live after Islamic Republic? He should go read the history, don't just see today. Look beyond your noses...I don't see this poor Iranian Nation give you a break! 


default

68%

by I Voted Ahmadinejad on

indeed, we, many people of Iran some 68%, like Ahmadinejad.

ram jams


Majid

............

by Majid on

 

آقای افتخاری اگر سعادت دیدار نصیبتان شد لطفاً به استاد شجریان سلام برسانید که کاری میکنند کارستان!

بقیّه درفشانی های ایشان را اینجا بخوانید!

 MRX1

you know

by MRX1 on

a lot of people " Noon ra be nerkh rooz mikhorand" shajarian is a yet another example.