ضعیفه درازبکش، حاجی میخواد

Fred
by Fred
15-Jan-2011
 

تصورش را بفرمایید در این دوره و زمانه که در جوامع آزاد تساوی حقوق بین زن و مرد امری بدیهی است و برده داری غیر قانونی و تبعیض زدایی حرف اول را میزند، نمایندگی رهبر اسلامیستهای تجاوزگر جنسی در دانشگاه های ایران علناٌ اعلام میکند:

" اطاعت زن از درخواست شوهر برای هم‌خوابگی واجب است.

زنان تنها برای رفتن به «حج واجب»، «تعلیم واجبات دینی» و «معالجه» نیاز به اجازه شوهر ندارند.

و "تمام این موارد به عنوان قانون در شریعت بیان شده‌اند و در جایی که تفاهم و هم‌دلی و صمیمیت باشد در نظام خانواده نوبت به قانون نمی‌رسد".

آنهاییکه در پی تلطیف و "اصلاح " این نظام پر برکت هستند از سه حالت خارج نیستند:

یا خودشان را دست انداخته اند

یا مردم را

و یا همدست نظام پر برکتند.

آزادی ایران و ایرانی در براندازی این وحوش اسلامیستی "اصلاح طلب" و غیره است و کم هزینه ترین راه آن تحریم همه جانبه خصوصاً قطع درآمد حاصله از فروش نفت و گاز قصبی است که خرج سرکوب را میدهد.

//www.digarban.com/node/209


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Great point, Fred

by Maryam Hojjat on

As usual good.  Keep on your good work. 

BtW: SP is lost today!  I hope it's for ever from this site. 


Roozbeh_Gilani

Not an expert in "stockholm syndrome", but

by Roozbeh_Gilani on

It is a known fact that islamist regime's cyber agents take all kinds of personas and avatars, pretending to follow all kinds of "ideologies", in order to deceive, divide, confuse and ultimately push islamist regiem's aganda. A known old trick inherited from uncle winston and his Mi6 (some would argue even from uncle stalin and his KGB!).

Just saying, not pointing fingers or anything, btw! 

"Personal business must yield to collective interest."


G. Rahmanian

Stockholm Syndrome!

by G. Rahmanian on

Can someone with expertise on Stockholm Syndrome write a blog with regards to Iranians whose "comrades" were forced to convert to Islam before they were butchered in cold blood by the mullahs? I'm talking about those who still defend the regime, no matter what!!!


G. Rahmanian

جناب فرد

G. Rahmanian


As RG says, just when you thought SP had bitten the dust, one of his many clones sticks his neck out, here. It must be added that there are traitors among Iranians who are more audacious than the mullahs they helped bring to power!


mahmoudg

well done freddie

by mahmoudg on

فرد جان عالی نوشتی                                                                              همانطور که بر روی سایت اینترنتی رهبر چلاغ جمهوری پر برکت اسلامی هم نوشتم، بدبختیهای ایران از        همین اسلام ناب کوفتیه محمدیست. که بر سره ملت ایران نزول کرده است.  و فقط با کمک کشور اسرائیل و امریکا می توان ایران را از چنگال دست چولاغه اوو مزدوران ترروریستش کند .   با احترام، محمود غفاری


ahang1001

چند تا آیه معتبر تقدیم حضورتان میکنم...ممنون از فرد

ahang1001


 

آیه 222 سوره بقره:
زنان شما کشتزار شمایند پس برای کشت به آنها نزدیک
شوید. هرگاه مباشرت آنها را خواهانید و برای ثواب ابدی چیزی پیش
فرستید....

 

آیه 227 سوره بقره: ......زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است چنانچه شوهران بر زنان لیکن مردان را بر زنان فزونی و برتری است.....

 

آیه 281 سوره بقره: ..... اگر مدیون سفیه و فقیر است و صلاحیت امضا ندارد
ولی او به عدل و درستی امضا کند و دو تن از مردان را به گواه آرید و اگر
دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه
گیرند...

 

آیه 2 سوره نساء
اگر بترسید که مبادا درباره یتیمان مراعات عدل وداد
کنید پس آن کس از زنان را به نکاح خود آرید که شما را نیکو و مناسب با
عدالت است.دو یا سه یا 4

 

آیه 10 سوره نساء
حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند

 

آیه 11 سوره نساء
سهم ارث شما مردان ازترکه زنان نصف است در صورتی که آنان را فرزند نباشد.... و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است

 

 


SamSamIIII

نِزارۀ پيزوری دراز بکش حجی موخواد :)

SamSamIIII


 

 


برگردان پارسي:

هراينه با رواداد فرد گرامی


پندار آن فرماي که در این دوره و زمانه که در گِرد زيستان(جوامع) آزاد برابری هوده ميان زن و مرد فرمانی اشکار است و برده داري  نا آسا, بيدستور و برگزيده زدایی سخن نخست است ، نمایندگی رهبر اسلامیستهای دست دراز کامجو در دانشگاه های ایران اشکارا بانگ ميزند:

"زن در فرمانبری  از درخواست شوهر برای هم‌خوابگی ناگزير است".

زنان تنها برای رفتن به «حج ناگزير»، «اموزش فرامين بايسته دینی» و «درمان» نیاز به رواديد شوهر ندارند.

 "همه این نمونه ها به سرنامه بنيان دستور شریعت بیان شده‌اند و در جایی که هم انديشی و هم‌دلی و يکرنگی باشد در کانون خانواده  جاشمار به دستور نمی‌رسد".


اوکی موندش ديگه پيشکش


عمو فرد, هر کدوم از اي واژه ها موشکيست اتمي و چشم کور کن که بر سوراخ اب  عمرو امتي نشيند (چون جاي چشم و سولاخ زيريشون يکيه و تاق زدن:). راسی غعععععصب رو چي چی جوری مينبيسند.. با غينه يا قينه يا تعععنقينه  و تنغيه.. برم يه قيمه طعام کنم يادم بياد.


شادی افزون


Roozbeh_Gilani

یا همدست نظام پر برکتند

Roozbeh_Gilani


and with the liuetanent's shahadat, you now have a corporal to deal with, by the looks of it!

Keep up the good work Fred, you are doing a good job, believe it  or not!

  

"Personal business must yield to collective interest."


comrade

ملّا لغتی خا...ه مال

comrade


They can also attend their father's funeral without husband's consent.(some of us may wish one for mother-in-law!).

Ghasb which is a word borrowed from our Arab brothers should be written with GHAIN, and not a GHAAF.

This anti-Semite Islamists' lefty lap poodle son-of-a... hopes you'd love what he's found for you!

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.