پادو و كيف بَر مسئول دفتر فرح پهلوی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Feb-2011
 

اینکه کار نزاع بر سر قدرت بین حضرات نظام پر برکت بالا گرفته و هر روز ابعاد جدیدی پیدا میکند، خبر بیات شده است.

به گفته باندی که دولت را در دست دارد، خاتمی که دو دوره رئیس جمهور پیشین نظام پر برکت بوده و میرحسین خان موسوی که هشت سال نخست وزیر محبوب "امام راحل " بوده و آشیخ کروبی یار دیرین " امام " و رئیس قبلی " مجلس شورای اسلامی"، همه جاسوسان موساد و نوکران آمریکا هستند و رئیس کل همشان، هاشمی رفسنجانی است که در تلویزیون و دم در خانه اش شعار "مرگ بر هاشمی" میدهند.

طرف مقابل هم ساکت ننشسته و مرتباً پته آنها را روی آب میریزد.

آخرین نمونه اش افشای گوشه ای از سوابق رئیس پیشین و نماینده کنونی "مجلس شورای اسلامی " جناب آقای حداد عادل است.

حضرت عادل به جز حرفه نمایندگی و ریاست فرهنگستان، پدر عروس رهبر اسلامیستهای تجاوزگر جنسی، سید علی خامنه ای هم تشریف دارند و کلی کار و بار نون آبدار مثل داشتن مدارس خصوصی و دیگر چیزها را هم که البته دارند.

بعد از اینکه حداد خان از پشت تریبون مجلس لاتهای اسلامیستی چند تا درشت بار کروبی و میر حسین خان موسوی کرد، سحام نیوز کروبی هم این مطلب را منتشر کرد:

"جاي بسی تعجب است كه كسی اكنون در تريبون هاي مختلف دم از انقلاب و سرمايه هاي آن ميزند كه تا پيش از آن در سمت “پادو و كيف بَر مسئول دفتر، فرح پهلوی” مشغول به خدمت به انقلاب و مردم انقلابی بوده است!! چه خدمتی و چه منصبی!!؟

و البته شايد اگر از آقاي “حداد به اصطلاح عادل” پرسيده شود كه بهترين خاطرات دوران قبل از انقلاب شما چه بوده؛ وی به برگزاری مراسم جشن تولد وليعهد(رضاپهلوی) اشاره نمايد كه پدر ايشان در آن ايام، همه ساله با آذين بستن و چراغانی نمودن كوچه و محله، اين واقعه را جشن مي گرفتند!!"

دوستان عزیز اسلامیستی باید بر افشاگریهای خود علیه یکدیگر سرعت بخشند که هر طرف که رسوا تر شود به نفع ایران و ایرانی است.

پ.ن. نا گفته پیداست که اشاره سحام نیوز به مسئول دفتر [شهبانو] فرح پهلوی به آقای سید حسین نصر است که به گفتۀ آقای حداد عادل از دوستان نزدیک ایشان بوده و میباشند.

//www.sahamnews.net/?p=16920


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
All-Iranians

حدادعادل پادو و کیف بَر سیدحسین نصر

All-Iraniansafshinazad

WHO IS BLAMING WHOM

by afshinazad on

As far as I am concerned, all these occupiers are British and American puppets and we don't need some Islamist to remind us, after 1979 all these Islamist and communist and Marxist groups and so called nationalist were joined to topple SHAH, not because of political freedom but to slave the people and to serve their masters, Was there any free Marxist and communist country then, or Saudi Arabia had a political freedom, which is closest regime type of IRI, or other crap parties so called nationalist, they were betrayers who were looking for power not for interest of people or the country. Today we wished that what we had pre 1979 and that is funny because reformist even they cannot even give us one percent of freedom and security of 1979. How sad it is today a reformer acting like they want to give us a freedom and question is which freedom? Khomeini freedom.Mark my word our country is going to end up with another Islamist regime under same Islamic republic name, but without cabbage head dictator. Because this is what American and British want for our country, very soon might we hear ISLAMIC REPUBLIC OF EYGPT. Just like IRAQ If we want to have a democratic country, we must topple all the system and get rid out all these morons and clean the country.

 


jasonrobardas

Wolves and dogs at each other 's throats

by jasonrobardas on

Sag ha va gorg ha dar keshmakesh va nezza


Demo

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

Demo


الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ  these transgressed beyond bounds in the lands,

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ and exceeded in corruption therein

PS: As the eternal Anti-Slaveries messages of Mosses must not be blamed for the "Golden Calf" worshippings of Bani-Israel in his absence, the same exact calls by Mohammed to the his followers must not be judged by the ever going mischiefs of Bani-IRI's, no matter of their numbers  

 


comrade

آفتاب آمد دلیل آفتاب

comrade


 

 

نقل به مضمون عرض می‌کنم از اشرف پهلوی، خواهر شاه، که میگفت همه
چیز زیر سر این (زنیکه) و اون نامزد کمونیستش هستش. دوستان سلطنت طلب ما
اگر قدری از دگم اندیشی‌‌های همایونی خود بکاهند، به راحتی‌ خواهند توانست
با تجمع در مقابل  یکی‌ از منازل ایشان و یا رضا جون مراتب
نارضایتی‌ خود را با شعار " شهبانوی گرامی اعدام باید گردد" به جهانیان
اعلام کنند.

پس نوشت: کلمه (زنیکه) نقل قول مستقیم است. محمل موهن آن را من به عهده ندارم.

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.