یک من ماست چقدر کره دارد

Fred
by Fred
02-Jun-2011
 

در راستای خدمت به ابنای بشر و حقوق مادر زادیش؛ به این بخش از فرمایشات جناب دکتر حاج آقا محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه که در "نشست تخصصی حقوق بشر" بیان فرموده اند توجه فرمایید تا دریابید یک من ماست چقدر کره دارد:

"مبحث دیگری که غربی ها با ایران مشکل دارند بحث قصاص است در حالیکه قصاص بسیار مهم است و به نوعی از حقوق افراد جامعه دفاع می کند و حاکم نقش دفاع از حقوق و همچنین ترویج بخشایش را دارد و می توان گفت در قصاص حیات است و از قضات درخواست می کنیم که در احکامی که در مورد اعدام و قصاص صادر می کنند تفسیر آن را هم بنویسند و تلگرافی رای ندهند زیرا ما هزاران پرونده اعدام و قصاص را ترجمه کرده و به جهان ارائه می کنیم."

حرفهای با مزۀ دیگری راجع به بهائیان، همجسگرایان، شلاق زدن و دیگر از ایندست مباحث زده که علاقمندان میتوانند از متن کامل آن در اینجا فیض مبسوط برند. حالا هی یاسین در گوش این وحوش بخوانید و دخیل به این و آن بندید تا انشاالله " اصلاح " شوند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

ماست، ماست، کنگر ماست...

پندارنیک


 

 

 

اصلاح سیستم و اصلاح قرائت، مقوله مورد بحث و مورد قبول در جامعه و
ملت ایران است. بحثی‌ از اصلاح پذیری، یا اصلاح نشدنی‌ بودن جابران فعلی‌
در میان نیست.

صحبت از ماست و کره فرمودی؛ مراقب باش، عزیز دل‌، که لبنیات به
نوشتارهایت رسوخ نکند که، خدای ناخواسته، مردم بگویند فرد کشکی مینویسد...