استقبال از دخالت خارجی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
21-Jun-2011
 

پس از اخراج از دایره قدرت؛ تعداد قابل ملاحظه ای از "اصلاح طلبان حکومتی " به کشورهای آزاد، خصوصاً شیطان بزرگ، اعزام و بعضاً فرار کردند.

یکی از آنها در مصاحبه با صدای آمریکا و بعد از آن با خودنویس؛ حرفهای بامزه ای زده و چونکه بقیۀ این طایفه هم همین استدلال را میکنند چند سئوال مطرح میشود:

"ما یک چهار‌راهی را ترسیم کرده بودیم برای آینده کشور، که یک دیکتاتوری مثل کره شمالی یا قرون وسطایی بود که داخل کشور اعمال شود، دومی، یک فروپاشی سیاسی در داخل و سومی دخالت کشور خارجی و چهارمی انجام اصلاحات تدریجی و برگزاری انتخابات آزاد و همان جمله معروف "میزان رای ملت است " [از کلمات قصار خمینی، "امام " اصلاح طلبان] و مردم داور نهایی هستند در تعیین مسوولین سیاسی کشور.

بنابرین از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، آینده این کشور و آینده بازسازی و نوسازی یک کشور مثل ایران، همچنان انجام و تحقق اصلاحات است و اگر شیوه‌ای جز اصلاح‌طلبی را در کشور ببندیم، باید سه‌راهی‌ای را قبول کنیم که هرگز به نفع مردم و کشور نخواهد بود."

سئوال:

آیا فقط تداوم پروژۀ "اصلاحات " شکست خورده راه نجات ایران و ایرانی است؟

آیا برای نمونه؛ آفریقای جنوبی هم از طریق " اصلاحات " نجات پیدا کرد؟

آیا اوضاع ایران " دیکتاتوری " و " قرون وسطایی " نیست؟

آیا " فروپاشی سیاسی " شاخ و دُم دارد و اکنون در ایران واقع نشده؟

آیا پافشاری بر " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " که اصلاح ناپذیر است و بازگشت " به دوران طلایی امام" دُم خروس " اصلاح طلبان حکومتی " نمیباشد؟ "

آیا تلاش و لابی " اصلاح طلبان حکومتی " در کشورهای خارجی در تداوم و بقای نظام پر برکت به منزلۀ استقبال از " دخالت خارجی " نمیباشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

قیاس مع الفارق

پندارنیک


Let it be noted that dear Fred has ceased to refer to Islamists as savages. Let it be noted as well that no one on the other side, so to speak, ever made up any retaliatory reference  to Israeili occupying forces as Judaist savages. I, for my part, welcome dear Fred's arrival to the state of civility, and am hoping that he won't cut his visit short.

As far as the South African model is concerned, I wish Fred would show some courage by writing two blogs in his fluent Farsi and English, in which he would express his unconditional and irrevocable disapproval of any direct or indirect foreign military operations invasive to our land, air, and water.


salman farsi

قیاس مألفارق

salman farsi


Brother Fred,

 

You  still keep refraining from replying to my simple question but I must congratulate you for coming up with some of the most incongruous comparisons. First was your comparing Spain of six hundred years ago with the present Iran. Now it is the turn of South Africa. and Iran.

In south Africa the sanctions did not win. The apartheid government were not half committed to kill the people as the anti-Islami republic is. If Mandela was a prisoner in the IRI he would been martyre Mandela some 30 years ago.

So please prescibe something that makes sense..

 For an Islamic democracy