اندرونی جای زن ایرونی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Jun-2011
 

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش

اول این خبر را بخوانید:

" نورالله حیدری دستنایی؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جامعه باید شرایطی متناسب با جنسیت دختران فراهم کند که تنها راه رسیدن به مطلوب را در دانشگاه نبینند و اگر ورود به دانشگاه را انتخاب می کنند در رشته هایی تحصیل کنند که مورد نیاز جامعه زنان باشد

اگر تحصیل به عنوان یک نقطه کمال برای دختران در نظر گرفته شود، این ایرادی ندارد اما نکته اینجاست که همزمان با ادامه تحصیل زنان میل به اشتغال در آنان ایجاد می شود و به جایگاه خانواده آسیب می زند."

با کنار زدن استتار "اصلاح طلبان " حکومتی؛ باطن نظام پر برکت عیان تر شده است.

جدید ترین حرکت به سوی کمال مقصود؛ جدا سازی جنسیتی مراکز آموزشی عالی و هرچه محدودتر سازی رشته هایی است که بانوان حق تحصیل در آنها را دارند است.

به عبارت دیگر ؛ جایگاه صحیح نسوان مطبخ و پستو و اندرونی میباشد و تحصیلات چشم و گوش باز کن مزاحم این هدف غائی.

البته که شتر در خواب بیند پنبه دانه.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

طویله جای جاهل ایرونی

Demo


<حیدر> مهم نیست که در ایران زندگی کند و مقام <معظم> باشد و یا در آنور مرزها چون <شتری> روزی ۲ بار به <نشخوار> پرداخته و در خواب <پنبه دانه> بازگشت <شتران> به کویرهای نیاوران و خاوران را ببیند. جهل ملیت نشاخته وفقط و فقط یک جاهل در هنگام آغوش گرفتن مادر خود و بوسیدن صورت رنج کشیده اش بیاد تحصیلات او می افتد و از اینکه ۹ ماه در بطن یک زن ایرونی رشد میکرده غرور و افتخار به تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران وجودش را پر میکند.
حیف از طویله