زحمت جنگ


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
29-Jun-2011
 

لطفاً توجه صلحجو و جنگ- پرهیز خود را به این خبرمعطوف دارید:

"فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران امیرعلی حاجی‌زاده گفت: موشک‌های ایران حداکثر دو هزار کیلومتر برد دارند و بر اساس اهداف آمریکا در منطقه و رژیم صهیونیستی طراحی شده‌اند.

رژیم صهیونیستی ۱۲۰۰ کیلومتر با ایران فاصله دارد اما در صورت بروز تهدید عملی ما قادر هستیم با موشکهای برد دو هزار کیلومتری از سمنان و دامغان نیز این رژیم را هدف قرار دهیم.

آمریکا زحمت ما را کم کرده و پایگاه‌های خود را در کشورهای اطراف مستقر کرده‌است به طوری که از فاصله ۱۲۰ کیلومتری تا ۷۰۰ کیلومتری در عمق افغانستان دارای پایگاه است."

به عبارت دیگر؛ نتیجه منطقی آنکه اگر آمریکا به منطقه نیامده بود تا " زحمت " سپاه پاسداران را کم کند؛ این سپاه باید "زحمت " بیشتری میکشید تا برود سراغ آمریکا.

سئوال:

آیا جهان آزاد اجازه خواهد داد نظام پر برکت مسلح به سلاح هسته ای هم بشود؟

آیا برای گریز از جنگی که اسلامیستها در پی آن هستند؛ در راستۀ سرنگونی آنها بدست مردم ایران، بجز تحریم کامل نفتی حتی از طریق قرنطینه و محاصرۀ دریایی، راه دیگری باقی مانده است؟

تبریک

//www.cnn.com/2011/WORLD/meast/06/29/iran.missiles.tests/


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Fred, No other way, Except what you SAID

by Maryam Hojjat on

Oil sunction / embargo.


Demo

اشتباه املائی

Demo


<جهان آزاد> وجود خارجی ندارد. شاید مقصود خواننده ایرانی <احمد آزاد> باشد. دیگر خواننده ایرانی <جهان> هم چند سال پیش بر این <جهان> چشم فرو بست وبه آن <جهان> سفر نمود. در هر حال <تصحیح> این اشتباهات کوچکترین تاثیری در <اصلاح> و در <رشد> و <تکامل> نگارشگر <توصیفات> تکراری و بی ارزش را ندارد همچنانکه بمب هسته ای حتی به اندازه یک ذره اتم بشر را از جهل به عقل سوق نداده و فقط و فقط شاه را به شاه شاهان و مقام معظم را به مقام معظم معظمات تبدیل میکند !!!
"بگو سنگ باشيد يا آهن. يا هر مخلوقي كه در نظر شما از اين هم سختتر است ( کوروش بزرگ و کوچک و بوش و بی بی و غیره و غیره!) آنها بلا فاصله مي‏گويند چه كسي ما را باز مي‏گرداند؟ بگو همان كسي كه روز نخست شما را آفريد، آنها سر خود را (از روي تعجب و انكار) به سوي تو خم مي‏كنند و مي‏گويند: در چه زماني خواهد بود؟! بگو شايد نزديك (درخم کوچه!) باشد!!! (از هشدارهای خالق هسته و نیروی درون آن: سوره ۱۷. آیه های ۵۰ و ۵۱)"
روز بخیر.