مژده بده مژده بده


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
05-Jan-2010
 

یک اصطلاح آمریکایی میگوید، اگر بار اول موفق نشدی دوباره سعی کن و سعی کن.

از قرار معلوم دوستان "روشنفکر دینی " سرزمین گل و بلبل خیز این پند را به گوش جان شنیده اند. دلیلش هم همین بیانیه اخیر پنج ماده ای درونمرزی و پشتبند یازده ماده ای برونمرزی حضرات است. نه تنها از شکست نظام پر برکت جمهوری اسلامی در مملکت داری و مابقی قضایا که عمری برای استقرارش تلاش و مجاهدت کرده بودند دلسرد نشده اند بل با تلطیف و بزک عجوزه عروس و با آب و تابی که قند در دل مونتسکیو آب میکند در پی آنند تا دل ملت را دوبار ببرند و برایش دستی بالا زنند و عیالوارش کنند.

در مصاحبه با بی بی سی یکی از پنج امضاء کنندۀ بیانیه اخیر " روشنفکران دینی " از نوع برونمرزی چیزی تو این مایه فرمودند که غرض استقرار جمهوری اسلامی خواسته شده در سی سال پیش است و نه اینکه حالا وجود دارد. همچنین فرمودند با بکارگیری توانمندیهای موجود در قانون اساسی جمهوری پر برکت فعلی میشود مدت ولایت امری ولی مطلقه فقیه را مثلاً به ده سال و با امکان یکبار تجدید دوره محدود کرد.

پس ای قوم به خطا رفته دل قوی دارید که نسخه پیچیده شده، نوش دارو در راه است و اگر بار اول نشد به هول و قوه الهی و همت و پشتکار " روشنفکران دینی " بر حقش اینبار درست میشود و هم روح علی آقا شریعتی و امام خمینی شاد و هم ملک ایران آباد و هم زندگی نفوس آن چنان سر و سامانی خواهد گرفت رشک عالم. الهی آمین یا رب العالمین


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

جینگولک بازی

Fred


پرویز، به گمانم ذات و بن مایۀ نظام پر برکت اگر نه بر همه، بر اکثریت  منجمله خواجه حافظ خودمان پوشیده نیست و بنا بر این حدس مبحث گول خوردن و نخوردن موردی ندارد.

 واهمۀ من که برای آن شواهدی هم موجود است، حُسن استفاده حضرات از گود قدرت بیرون انداخته شده از استیصال مردم و فراهم بودن زمینۀ از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه بردن آنها است.

  حقنه کردن نظام پر برکت در قالب یک تشکل فراگیر با رنگ و لعاب دینی، یعنی همان کار لوس و بیمعنی  شتر سواری دولا دولای "اصلاح طلبان دینی ".  یعنی کشک، یعنی ساخت و پاخت در بالا توسط فشار از پایین، همان تئوری شکست خوردۀ  حجاریان، یعنی هرچه فشرده تر کردن فنر حد اقل خواسته های دریغ شده از آحاد مردم.

   متأسفانه تمام این جینگولک بازیها و امید بستن به ایندست امامزاده ها با دم شیر بازی کردن است و دیر یا زود آن خواهد شد که نباید بشود.      


PArviz

فرد جان به خال زدی.

PArviz


شخصاً فکر نمیکنم اکثریت مردم ایران دیگه گول اینها رو بخورند. موسوی و کروبی برای مردم ایران فقط وسیله هستند برای رسیدن به اهدفشان (حد‌اقل امیدوارم که اینطور باشه). " رهبران جنبش" نشون دادند که تنها هدفشون حفظ نظام شکست خورده جمهوری اسلامیه و مصالح ملی‌ و میهنی برای آنها در رده آخر قرار داره.
نمی‌دونم چرا بعضی‌ها (به عمد یا ندانسته) فکر میکنند رژیم بعد از سر کار آمدن احمدی‌نژاد تبدیل به دیکتاتوری شده در حالی‌ که این رژیم تقریبا ۳۰ سال گذشته به طور مدام مشغول قتل و غارت ایرانی‌ و ایران بوده. سردمدران حال و گذشته این رژیم (از جمله موسوی، کروبی، رفسنجانی‌ و...) این قتلها و غارتها رو امکان پذیر کردند. اینها باید یک روز جواب گوی جرم و جنایت خود باشند.

این خر مرده (جمهوری اسلامی) رو دیگه با هیچ جادو و جمبلی نمی‌شه دوباره راه انداخت.