ژیلا در بند


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
29-Dec-2011
 

سه نفر از آنان را کشتند و دو نفر از هوادارانشان را نیز هم. سالها طول کشید؛ در سکوت، بهت و تماشاگری رهگذران.

امروز رئیس جمهور منتخب آرژانتین یک بانو میباشد و همۀ جانیان و عمله­های ظلم دوران دیکتاتوری، رسوا و بعضاً در زندان. مادران میدان دومایو و هواداران آنان سرفراز تر از همیشه.

مادران پارک لاله میگویند:

"ما مادران پارک لاله، جمعی از مادران و خانواده­های جان باختگان و آسیب دیده­گان در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی هستیم که با هدف دادخواهی خواسته­های زیر را پیگیرانه دنبال می کنیم:

١- خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم.

٢- خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

٣- خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم."

کتک­ها خورده­اند، ناسزاها شنیده و به زندان رفته­اند؛ دست بردار نیستند، مادر هستند، زن هستند و زن آزادۀ ایرانی، عاقبت به خواسته­های برحق خود خواهند رسید، جبر تاریخ است.

یکی دیگر از هوادارن آنها؛ یک بانوی آزادۀ ایرانی را دوباره دستگیر کردند. اکنون بانو ژیلا کرم زاده مکوندی فعال مدنی و از همراهان مادران پارک لاله اسیر و در بند است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Fred, End of IRR is NEAR

by Maryam Hojjat on

Thanks to you for your contribution and Happy New Year.


Shazde Asdola Mirza

فرد: ایام به کام

Shazde Asdola Mirza


Good job, giving it twice-a-day to the IRI ... keep them coming for 2012.


Fred

Red Wine

by Fred on

فرد نوازی فرمودید؛ ایام به کام و پیاله پر لعل و بدن سالم و آرزوها در شرف بدست آمدن باشند.

باشد به زودی در ایران رها گشته دسته گلی تازه و شرابی کهنه به پاس احترام ببریم به همین بانو ژیلا اکنون در اسارت تقدیم کنیم.

 نشانی صندوق پستی فرد ١٣٥٩   در جی میل است.


Red Wine

...

by Red Wine on

جنابِ فرد خان،خواستیم با رعد پیک به شما فرخنده باشِ سالِ میلادی گوئیم،دیدیم که کنتاکتِ شما وجود ندارد !

سالِ میلادی ۲۰۱۲ را به شما و به عزیزانتان فرخنده باش میگوییم،سلامت باشید و خوش دل‌ .

با احترام . .

شراب قرمز .