خود ارضایی دختران ایرانی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
29-Jan-2012
 

از زمانیکه شادروان جنت مکان حضرت زیگموند فروید مقولۀ نیاز جنسی و رابطۀ آن با سلامت روحی و روانی و از ایندست را وارد مباحث علمی کرد تا به امروز بشر متمدن راه درازی پیموده.

ولیکن؛ خرمذهبیون؛ فرقی نمیکند چه مذهبی، هنوز اندر خم یک کوچه اند و وقتی قدرت اجرایی دارند پاچه میگیرند. برای نمونه توجه کنید به بخشی از نوشته یکی از سایت های رسمی نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره که فکر میکنند بقای رژیم با عدم خود ارضایی رابطه دارد:

" شبکه های ماهواره ای وابسته به غرب و کارشناسانش بسیار تلاش می کنند تا همان سیاست هایی که غرب را نابود کرد دامنگیر ایران و ایرانی کنند.

از همین رو نهضت فرنودی - کارشناس شبکه تصویر ایران- وقتی دختر ۳۰ ساله ای از وی می پرسد:

می خواستم بدانم اگر ازدواج کنم خود ارضایی بر ازدواجم تأثیر دارد یا خیر؟ در حالی که خود ارضایی را یکی از راه های جلوگیری از عقده های روانی می شمارد جواب می دهد:

هر کنشی یک واکنش دارد. هر غریزه ای یک پاسخ مناسب دارد. اگر انسان گرسنه یا تشنه شود باید گرسنگی و تشنگی خود را برطرف نماید و گرنه زندگیش دچار اختلال می شود. غریزه جنسی نیز همین طور است. در صورتی که غریزه جنسی ارضا نشود در انسان اختلالات روحی و روانی ایجاد می کند."

تبریک

پ.ن. یک – زیرنویس مقاله سایت رسمی وحوش:
"یکی از پزشکان غربی (دکتر بورژ) حتی در مورد عواقب این عمل غیراخلاقی گفته است: تعداد آدم هایی که این عمل زشت (خود ارضایی) آن ها را به کشتن داده است از آدم هایی که در جنگ و اپیدمی کشته شده اند بسیار بیشتر است!"

صحت آمار و هویت "دکتر بورژ" را دربست باید قبول کرد.

پ.ن. دو- اگر به مشروح فرمایشات حاج آقا "دکتر حس عباسی رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال" با تیتر زیر سرکی بکشید خالی از لطف نخواهد بود:

" امروز بیش از ۵۰ درصد جوانان ما هم اکنون اسیر سکس فانتزی هستند و در آینده نمی‌توانند شریک جنسی مناسبی برای همسرشان باشند."


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred