ادبیات اپوزیسیون، منافع ملی و داریوش همایون


Share/Save/Bookmark

h.jahanshahi
by h.jahanshahi
25-Aug-2012
 

اگر ما به مقالات و سخنرانی های اپوزیسیون ضد فاشیست آلمان نازی مراجعه کنیم، مشکل میتوانیم جمله یی پیدا کنیم که در آن مبارزی گفته باشد: آقای آدلف هیتلر مایل بودند که مهندس «هاینریش هیملر» تدارکات«هولو کاست» را فراهم کنند. یا اینکه در جمله یی گفته باشد: تبلیغات ضد یهودیان بوسیله دکتر «یوزف گوبلز» مورد تائید مقام رهبری هم بود. (1)

ولی در میان "مبارزان" اپوزیسیون ایران وضع بگونه ی دیگریست. ازاینرو اگر جایی بخوانیم که آقای آیت اله خمینی از همان ابتدای انقلاب به حجت السلام خلخالی و آقای لاجوردی فرمان برخورد قاطعانه با مخالفان را داده بودند، تعجب نمی کنیم. و همچنین تعجب نمیکنیم اگر کسی بگوید آقای کروبی و آقای مهندس موسوی و همچنین آقای خاتمی نیز زمان برخورد شدید با مخالفان درجمهوری اسلامی صاحب مقام بودند. البته فراموش نکنیم که منظور از برخورد شدید چیزی جز سلاخی مخالفان در شکنجه گاه ها و کشتارهای دسته جمعی نیست.

شکی نیست که آیت اله و حجت السلام، آقا و دکتر و مهندس نامیدن آدمکشان و همدستانشان، و برخورد شدید نامیدن جنایتهای آنها - که اغلب بوسیله اصلاح طلبان مسلمان و غیر مسلمان ترویج داده میشود- هدفمند است. در حقیقت آنها توانستند با این ادبیات گویا مودبانه چهره ی سیاه و خونین فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران را تا حد یک جناح خودی ولی تند رو، عادی جلوه دهند و مردم را 33 سال با توهم امکان اصلاح یک نظام فاشیستی فریب دهند.

جدا نکردن فاشیسم اسلامی از سایر نیروهای سیاسی کشور ودلباختن به سراب اصلاح فاشیسم خودی، بسیاری از ما را به انسان هایی آرزومند ولی دنباله رو و بی اراده تبدیل کرد. همزمان ناسونالیسم غرب ستیزانه و یهود ستیزی ما نیز این توهم را افزایش داد. ناسیونالیسمی ضد غرب و ضد یهودی که غالبن در قالب همدردی با فلسطین و نفرت از یهودیان ثروتمند وگویا حاکم بر تمام جهان نمایان میشود.

اگر چه قیام مردم در خرداد 88 هم با خشونتی باور نکردنی سرکوب شد ولی هنوز هم بسیاری از ما باور داریم که: "نجات ایران فقط بدست ایرانی ها امکان پذیراست." در چنین شرایطی ست که عقاید فاتالیستی آب و رنگ ملی بخود میگیرد و تا جایی پیش میرود که تحمل فاشیسم اسلامی به همکاری با جهان آزاد و بخصوص همکاری با آمریکا ترجیح داده میشود. در واقع ما نه قربانی شرایط سخت خود بلکه بیش ازهر چیز قربانی عقاید و انتخابهای خود هستیم.

این توهم تا جایی پیش رفت که حتا داریوش همایون، یکی از بنیان گزاران حزب مشروطه ایران در مصاحبه ای عنوان کرد:

"در صورت حمله به ایران یا تجزیه کشور موقتا در کنار جمهوری اسلامی قرار خواهم گرفت. در همه زندگی اولویت اصلی من موجودیت ایران بوده است، هر چیز دیگری از جمله خودم پس از آن. سه دهه حکومت اسلامی چیز زیادی از کشور ما نگذاشته است که بتواند تحمل جنگ با امریکا و تحریکات گروه های تجزیه طلب را به پشتیبانی کشور های بیگانه بیاورد." منبع

اگر چه او چندی بعد نظرش را کمی ملایمتر بیان نمود ولی در محتوای آن تغییر چندانی نداد.(2)

 

این بمعنی آنست که اگر ما برای مثال آلمانی میبودیم، میبایستی زمان نازی ها بخاطر حمله ی نیروهای متفقین، بنفع هیتلر وارد جنگ میشدیم و از نظامش دفاع موقت میکردیم. جون آلمان هم در اثر جنگ تخریب شده بود و همانطور هم که دیدیم کما بیش 40 سال به آلمان غربی و شرقی تقسیم شد.

با این استدلال میتوان گفت که ما در کره، یوگسلاوی، عراق و لیبی هم شرایط مشابهی داشتیم و مطابق این تفکر میبایستی از کمونیست ها و یا سایر دیکتاتور ها ی این کشور ها در مقابل ناتو و یا آمریکا حمایت موقت میکردیم.

ولی وقتی کره شمالی و کره جنوبی را مقایسه میکنیم، به نادرست بودن اینگونه تفسیر های بظاهر ناسیونالیستی بهتر پی میبریم. علاوه بر آن زندگی مردم در یوگسلاوی سابق و در عراق و لیبی هم نشان میدهد که عدم پشتیبانی موقت از میلوشویچ، صدام و قذافی انتخابی صحیح بوده است. از اینرو باید پذیرفت که منافع ملی همیشه آن چیزی نیست که در زرورق ناسیونالیسم و بیگانه ستیزی بسته بندی میشود.

به باور من، بهتر است ناسیونالیسم و منافع ملی را با بیگانه ستیزی اشتباه نگیریم. منافع ملی ما در درجه اول داشتن یک قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و بر قراری دمکراسیست و نه بخاطر ترس از تجزیه، دفاع موقت کردن از فاشیسم. زیرا این مهمترین چیزیست که از تمایل قومیت ها به جدایی میکاهد و امکان پیشرفت و رفاه مردم کشور را ممکن میسازد.

-------------------------------------------

1- "اگر یهودیت مالی بین المللی موفق شود یکبار دیگر خلق ها را در داخل و خارج از اروپا به جنگ جهانی بکشاند، نتیجه آن نه بلشویکی کردن کره زمین و بهمراه آن پیروزی یهودیت بلکه نابودی نژاد یهودی در اروپا خواهد بود." از سخنرانی هیتلر در 30 ژانویه 1939 منبع

„Wenn es dem internationalen Finanzjudentum inner- und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.“

2-"این مطلب البته وقتی ابراز شد که خطر حمله به ایران خیلی زیاد بود و من لازم دیدم که موضع خودمان را در این مساله روشن بکنیم و درست است که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم و به قصد تغییر رژیم ایران و اوضاع ایران فعالیت می‌کنیم، ولی همه‌ی اینها به خاطر ایران است. اگر ما با جمهوری اسلامی مخالفتی داریم به دلیل این است که به حال ایران زیان‌آور است، ولی با شخص معینی دشمنی نداریم. در ضمن اگر ایران به خطر بیفتد، طبعا ما ناگزیریم موقتا طرفی را برگزینیم که به هر دلیل از ایران دفاع می‌کند. حالا برای خودش می‌کند، فرقی نمی‌کند." منبع

 

.


Share/Save/Bookmark

Recently by h.jahanshahiCommentsDate
روزگار نفت-1
-
Dec 01, 2012
حاضر و آماده
3
Sep 17, 2012
آینده اقتصاد چین از والستریت ژورنال
-
Sep 07, 2012
more from h.jahanshahi