حمله به ایران


Share/Save/Bookmark

Kamangir
by Kamangir
01-Dec-2007
 

//www.peiknet.com/

برخي مسئولين جمهوري اسلامي با تکيه بر مشکلات آمريکا در عراق و افغانستان بجاي جدي گرفتن خطر جنگ، به خود آرامش خاطر داده، مسئولين و مردم ايران را به سوي دامي سوق مي دهند که رهبران اقتصادي و ايدئولوژيک آمريکا برايشان پهن کرده اند. هرج و مرج در عراق و افغانستان نه تنها دليلي براي شروع نشدن جنگ جديدي در منطقه- بخصوص عليه ايران- نيست، بلکه ايجاد هرج و مرج از اهداف اصلي ايالات متحده در کليه کشورهاي منطقه و بخصوص ايران مي باشد. اظهارات يک مسئول نظامي کشور بدين مضمون که آمريکا قادر است با بمباران، ايران را خراب کند ولي هيچگاه قادر به اشغال آن نخواهد شد، شوکه آور است. حمله به ایران علاوه بر مراکز هسته اي کليه کارخانه هاي مهمات سازي، پل ها، نيروگاه ها، پالایشگاه هاي نفت، تصفيه خانه هاي آب شهرهاي بزرگ و غيره را در نظر دارد. بمباران هوائي ایران همانند الگوي نازي هاي آلمان به هنگام حمله خود در سال 1938 به لهستان، آنچنان خواهد بود که امکان عکس العمل نظامي متقابل محدود شده و حتی به صفر می رسد. در حاليکه ضربه هاي هوائي زندگي روزمره 12 ميليون جمعيت تهران را مختل نمايد و ظرفيت هاي اضطراري در خدمت محافظت و کارسازي شريانهاي اقتصادي، حمل و نقل، تأسيسات انرژي و آب آشاميدني قرار گرفته شوند، ديگر نميتوان انتظار داشت که دستگاه دفاعي قادر به عمليات نظامي متقابل باشد.

متاسفانه طرفداران آمريکائي و اسرائيلي پرنفوذ جنگ عليه ايران با تبليغات وسيع و منفي خود از قبيل ادعاي قصد ايران براي هولوکاوست هسته اي، جلوگيري از جنگ سوم جهاني و "اسلام و فاشيسم"، موفق شده اند فاجعه عراق را به دخالت ايران ارتباط داده و ايران را در افکار عمومي جهان به هيولايي خطرناک تبديل و زمينه جنگ رواني عليه ايران را به شکل بي سابقه اي فراهم نمايند. لذا انتظار نمي رود که حمله به ایران با مخالفت قابل ملاحظه اي، نه در ايالات متحده و نه در کشورهاي اروپائي روبرو گردد. علاوه بر آن سرکوزي در فرانسه به جناح جنگ طلب غرب، آمريکا- انگلستان- اسرائيل ملحق شده و آلمان در حال حاضر از هرگونه مخالفت علني عليه جنگ احتمالي خودداري مي ورزد و با سکوت خود عملاً به جبهه جنگ طلبان مشروعيت مي بخشد.

دول روسيه و چين قطعاً در شوراي امنيت سازمان ملل با هر گونه قطعنامه استفاده از خشونت مخالفت خواهند نمود ولي در حالتي که دولت آمريکا خارج از شوراي امنيت اقدام به جنگ نمايد همانطوريکه در مورد عراق چنين بود، اين دو دولت اقدامي جز اعتراض نخواهند نمود. بنابراين تنها دولت و قدرتي که ميتواند با الهام از منافغ صلح جويانه هموطنان و تماميت ارضي کشورمان از وقوع جنگ خانمانسوز و پر حادثه، نه تنها براي ايران بلکه براي کل منطقه و جهان جلوگيري نمايد خود دولت جمهوري اسلامي ايران است.

با توجه به شواهد غير قابل انکار خطر جنگ هوائي آمريکا و اسرائيل بسيار جدي است. نومحافظه کاران آمريکا کما في السابق با تمام قوا بدنبال پياده کردن راهبرد پروژه آمريکاي قرن جديد و پروژه خاورميانه بزرگ هستند. رکن اساسي اين راهبرد ايجاد خاورميانه کاملا وابسته به منافع ميان مدت و دراز مدت آمريکا مي باشد. پس از تغيير رژيم در افغانستان و عراق و ايجاد هرج و مرج در اين دو کشور اکنون نوبت به ايران رسيده است. دولت جمهوري اسلامي در حال حاضر مهمترين مانع خاورميانه کاملا وابسته به آمريکا مي باشد. بهمين دليل تغيير رژيم ايران به هدف اصلي فعاليت هاي ايالات متحده در خاورميانه تبديل شده است. خاورميانه ي کمال مطلوب نومحافظه کاران، خاورميانه اي است که در آن کليه دولت هاي قدرتمند منهدم شوند، نفاق، تفرقه، جنگ اي داخلي و قومي از قبيل جنگ بين عرب و کُرد، عرب و ايراني، کُرد و ايراني، جنگ هاي جناحي بين سني و شيعه، درگيري حزب الله و حماس يا ساير نيروها در فلسطين و لبنان گسترش يابد و نظام اي ضعيف ملوک الطوایفی قرن هاي پيشين مستقر شوند تا آمريکا بتواند آنها را به سادگي بجان يکديگر بياندازد، با فروش مهمات نظامي به آنها منطقه را يکپارچه تبديل به آزمايشگاه دائمي مراکز نظامي – صنعتي آمريکا و اروپا نمايد، با تشديد رقابت آنها را مجبور به غارت هر چه بيشتر منابع نفتي نمايد تا عرضه نفت جوابگوي تقاضا در سطح جهاني شود و از بالا رفتن قيمت نفت جلوگيري نموده و بالاخره بتواند وابستگي مناطق نفتي به دلار را حفظ کند و از اقدام مشترک آنها در راستاي فروش نفت به يورو و يا ساير پول هاي معتبر بين المللي قاطعانه جلوگيري کند. راهبرد "پروژه قرن جديد آمريکائي" بيش از آرمان عده اي ماجراجو و بنيادگراي مسيحي زير نفود معاون رئيس جمهور ديک چني و شخص رئيس جمهور جورج دبليو بوش مي باشد. متأسفانه راهبرد اينان با منافع مراکز صنعتي نظامي، اهداف شرکت هاي نفتي و در حقيقت با منافع کوتاه و ميان مدت کل اقتصاد ايالات متحده در تطابق کامل قرار دارد.

اقتصاد ايالات متحده به دنيا مقروض است و براي حفظ ادامه جريان سرمايه هاي جهان به اين کشور با اين هدف که بتواند سطح زندگي اهالي آنجا را حفظ کند، به پايداري دلار بمنزله تنها ارز جهاني همانقدر محتاج است که انسان به هوا براي ادامه حيات محتاج مي باشد. و حفظ موقعيت کنوني دلار زماني ميسر است که کليه معاملات نفتي به دلار انجام گيرد. استقرار حکومت هاي ملوک الطوائفي در خاورميانه به ايالات متحده امکان مي دهد که با ايجاد پايگاههاي زياد نظامي از جمله در ايران و کنترل نظامي تمامي مناطق نفتي و کنترل توليد و قيمت نفت، موقعيت هژمونيک خود را در قبال رقيبان اقتصادي حال و آينده اش از جمله بازار مشترک اروپا، چين، روسيه، ژاپن و هندوستان در چند دهه آينده حفظ نمايد. لذا ارزيابي بسياري از اروپائيان که با تکيه بر مشکلات دولت بوش در عراق و افغانستان به خطر جنگ عليه ايران کم بها ميدهند، سطحي بوده و بيشتر در خدمت توجيه بي تفاوتي خود آنان در قبال جنگ احتمالي عليه ايران و بي مسئوليتي آنها در قبال صلح جهاني و تاريخ مي باشد و علاوه بر آن اين کم بها دادن اروپا به خطر جنگ از اين جهت خطرناک است که دولت آمريکا آنرا به تأييد سياست خشونت آميز خود عليه ايران تعبير مي کند.

متأسفانه برخي از مسئولين جمهوري اسلامي نيز با تکيه بر استدلال مشکلات آمريکا در عراق و افغانستان بجاي جدي گرفتن خطر جنگ، به خود آرامش خاطر داده، مسئولين و مردم ايران را به سوي دامي سوق مي دهند که رهبران اقتصادي و ايدئولوژيک آمريکا برايشان پهن کرده اند. رهبران يک کشور تهديد شده به خطر هنگامي با درايت و مسئوليت عميق نسبت به اهالي و آب و خاک کشورشان عمل مي کنند که از بدترين حالت امکان خطر (wore case) حرکت کنند و خود را آماده مقابله به مثل نمايند، نه اينکه با تکيه به کمترين امکان خطر خود را با صرفنظر کردن از استفاده از کليه امکانات جلوگيري از جنگ خلع سلاح نمايند. وانگهي هرج و مرج در عراق و افغانستان نه تنها دليلي براي شروع نشدن جنگ جديدي در منطقه بخصوص عليه ايران نيست، بلکه همانطور که استدلال شد ايجاد هرج و مرج از اهداف اصلي ايالات متحده در کليه کشورهاي منطقه و بخصوص ايران ميباشد.

اظهارات يک مسئول نظامي کشور بدين مضمون که آمريکا قادر است با بمباران، ايران را خراب کند ولي هيچگاه قادر به اشغال آن نخواهد شد، شوکه آور است. اين گونه طرز فکر مسئولين که به حملات هوائي ايالات متحده – که در صورت وقوع آن سرمايه هاي انساني، زيربنائي و فرهنگي کشورمان نابود مي گردد – پوزخند زده و پيروزي در جنگ عليه نيروهاي زميني را وعده ميدهد، شديداً محکوم است و چيزي جز خيانت غيرقابل جبران به منافع ايران و اهالي آن نمي تواند باشد. انتظار مردم از مسئولين جمهوري اسلامي اينست که از انداختن حتی يک بمب هم به سرزمين کشورمان جلوگيري نمايند. علاوه بر آن ادعاهاي بعضي از مسئولين رسمي کشور که با دادن قول مقابله همه جانبه نظامي به حملات هوائي احتمالي آمريکا و اسرائيل به مردم ، به آنها در قبال نابودي کشور دلداري مي دهند، کاملا بي مايه است زيرا که ظرفيت نظامي جمهوري اسلامي فاقد کيفيت و کميتي است که بتواند با تکيه بر ايجاد وحشت در حريف از حمله متقابل، مانع حمله هوائي آمريکا و اسرائيل گردد.

حمله نظامي برق آسا

از دريچه راهبردهاي نظامي قرار است آمريکا و اسرائيل دست به يک حمله کوتاه مدت چند روزه ولي همه جانبه هوائي و با استفاده از کليه امکانات هر دو کشور و هدف گيري کليه زيربناي نظامي و اقتصادي کشور در 2000 مورد بزنند که علاوه بر مراکز هسته اي نابودي کليه کارخانه هاي مهمات سازي، پلها، نيروگاهها، پالایشگاه هاي نفت، تصفيه خانه هاي آب شهرهاي بزرگ و غيره را در نظر دارند. از همان دريچه ميبايست انتظار داشت که بمباران هوائي همانند الگوي نازيهاي آلمان به هنگام حمله خود در سال 1938 به لهستان، آنچنان باشد که امکان عکس العمل نظامي متقابل محدود شده و حتی به صفر رسد. در حاليکه ضربه هاي هوائي زندگي روزمره 12 ميليون جمعيت تهران را مختل نمايد و ظرفيت هاي اضطراري در خدمت محافظت و کارسازي شريانهاي اقتصادي، حمل و نقل، تأسيسات انرژي و آب آشاميدني قرار گرفته شوند، ديگر نميتوان انتظار داشت که دستگاه دفاعي قادر به عمليات نظامي متقابل باشد. با توجه به اين سناريوي قريب به وقوع، ادعاي قدرت نظامي ايران در دفاع از خود، مانع جستجوي راه حل هاي غير نظامي شده و احتمال وقوع جنگ را شدت مي بخشد.

راههاي جلوگيري از جنگ

نومحافظه کاران آمريکا و اسرائيل اشغالگر موفق شده اند به بهانه جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي از غني سازي هسته اي در ايران پيراهن عثماني بسازند و از اين طريق حملات نظامي به ايران و ادامه سلطه خود در خاورميانه و نزديک را مشروع جلوه گر سازند. در حاليکه همزمان هيچگونه سئوال و بحثي در حاشيه 300 کلاهک هسته اي اسرائيل را جایز ندانسته، تنها از منافع امنيتي اسرائيل سخن مي گويند و براي ضرورت هاي امنيتي سایر کشورهاي منطقه از جمله ايران پشيزي ارزش قائل نيستند. با توجه به اين واقعيت غيرقابل کتمان که در صورت روي آوري به راهبردهاي نظامي در ازاي سلطه گري ايالات متحده و اسرائيل کشورمان بمراتب بيشتر از آنها صدمه خواهد ديد و کل منطقه را در جهت هرج و مرج طولاني و مسابقه تسليحاتي جنگ ساز همانگونه که هدف آنهاست سوق خواهد داد و نسل هاي آينده را به حدر دادن منابع انرژي منطقه و تمامي خلاقيت هاي انساني و عقب ماندگي ابدي واخواهد داشت، مردم ايران از مسئولين و نخبگان کشور انتظار دارند که هر چه زودتر مبتکر اقداماتي شوند که جو مسلط طرفداري از جنگ عليه ايران در افکار عمومي کشورهاي غربي را تغيير داده و حربه مشروعيت دادن به اهداف نظامي نومحافظه کاران آمريکائي و همدستان اسرائيلي شان را خنثي نموده و اجراي برنامه هاي پليد، ضد انساني و جنائي محافل دينفع نظامي و اقتصادي آنها را نقش بر آب نمايند. اما بنظر نويسنده بطور عمده دو راه در راستاي جلوگيري از جنگ وجود دارد. يکي قبول شرايط ايالات متحده و غرب، يعني صرفنظر کردن داوطلبانه جمهوري اسلامي از غني سازي، آنطور که کميته موقت ملي صلح پيشنهاد ميکند و ديگري طرح اجماع بر اقدامات فوري و اوليه در راستاي امنيت مشترک در منطقه خاورميانه و خاور نزديک.

راه صرفنظر کردن داوطلبانه از حق غني سازي، راهي است با دلائل اخلاقي بسيار قوي زيرا اين راه حق زندگي مردم ايران را برتر از حق مسلم غني سازي ميداند. لازمه اين راهبرد اجماع در رهبري جمهوري اسلامي و موافقت جناح تندرو مي باشد که تحت شرايطي از جمله حرکت هاي جدي مردمي از پائين غيرممکن نيست، همانطوريکه اين جناح با فشار بحث هاي دروني در رهبري، يک سال قبل دندان بر جگرزنان پيشنهاد روسيه را تقبل نمود که غني سازي در ايران در حد کوچک آزمايشگاهي انجام گيرد و در سطح صنعتي به روسيه انتقال يابد. همانطوريکه مي دانيم پس از اين توافق وزير امور خارجه روسيه "لاورف" به واشنگتن سفر کرد و در آنجا با مخالفت شديد بوش و چني مواجه شد و لذا بلافاصله در کنفرانس مطبوعاتي اعلام نمود که روسيه اصولا چنين پيشنهادي را طرح نکرده است. حال چنانچه نئوکان ها حتی به صرفنظر کردن يکجانبه و بدون قيد و شرط جمهوري اسلامي از غني سازي هم رضايت ندهند و تحت شرايط سخت و شديدي رهبري جمهوري اسلامي را با مشکل ديگري از جمله درخواست باز کردن درهاي کليه مراکز عمده نظامي کشور روبرو سازند تا به آنها اطمينان کافي دهد و ثابت کند که برنامه مخفي هسته اي ديگري وجود ندارد، در اين صورت چه خواهد شد؟

اول اينکه بنظرمن بوش و چني چنين خواهند کرد زيرا هدفشان حل مشکل هسته اي نيست. همانطوريکه با عراق هم قبل از جنگ چنين کردند. دوم اينکه در اين صورت جناح هاي تندروي جمهوري اسلامي همانگونه که پس از رد پيشنهاد روسيه در واشنگتن بلافاصله استراتژي حرکت از موضع قدرت خود را در دستور کارشان قرار دادند، اينبار هم براي طرفداران راه مسالمت آميز خط و نشان خواهند کشيد و آنها را متهم به ساده لوحي و به سکوت مجبور خواهند نمود که به راه ظاهرا معقول ولي خطرناک خود ادامه دهد. در اينصورت ايران هيچ حربه ديگري نخواهد داشت و شروع جنگ با توجه به جو ضد ايراني در افکار عمومي جهان حتی سرعت هم خواهد يافت. وانگهي بوش و چني مدتهاست که در تبليغات خود تنها به جلوگيري از غنی سازي اکتفا نکرده و ايران را به مقصر اصلي فاجعه عراق و کشته شدن سربازان آمريکائي متهم نموده اند و درست به دليل همين تغيير راهبرد تبليغاتي آنها در اين فاصله بيش از 50% از آمريکائيان از جنگ عليه ايران پشتيباني مي کنند. علاوه بر آن با کنار گذاشتن غني سازي مشکل اصلي عدم توازن قوا و مخمصه امنيتي ايران، يعني عدم توازن قوا در منطقه هم حتی اگر جنگ عليه ايران وقوع پيدا نکند، برجا خواهد ماند و فقط براي چند سالي به عقب رانده خواهد شد.

لذا بهتر است با توجه به سناريوي واقع بينانه بالا جمهوري اسلامي آن راهي را انتخاب کند که قاطعانه تر ابتدا جو ضد ايراني در افکار عمومي جهان را تعديل نمايد و يا در صورت شرايط مطلوب حتی اين جو را بنفع ايران عوض کرده و از اين راه از وقوع جنگ جلوگيري کند. بنظر نويسنده طرح امنيت مشترک منطقه اي، در صورتيکه بطور جدي، هدفمند و پايدار به ميان آورده شود و رهبري جمهوري اسلامي به صحت اخلاقي و راهيابي آن ترديد نکرده و در راستاي اجراي آن اجماع نمايد، ميتواند ايالات متحده و همدست اسرائيلي اش را به موضعي دفاعي سوق دهد و يا حتی آنها را در افکار عمومي جهان منزوي کند. بنظر نويسنده طرح امنيت مشترک و همکاريهاي اقتصادي و فرهنگي هنگامي مي تواند به هدف مطلوب برسد که مدتها قبل از اقدامات ملموس حملات نظامي، يعني هر چه زودتر عنوان گردد تا ذينفعان نتوانند به سادگي آنرا بعنوان آخرين حربه تاکتيکي ايران بي اعتبار نمايند. رئوس اجرائي طرح امنيت و همکاري مشترک در خاورميانه ميتوانند از اين قرار باشند:

1- جمهوري اسلامي ايران از کليه کشورهاي منطقه که حاضر به قبول ايده امنيت مشترک باشند دعوت کند بدون هيچ گونه پيش شرط در کنفرانس امنيت منطقه اي و همکاريهاي مشترک شرکت کنند. همزمان لازم است به منظور روشن گري در همه سطوح در راستاي شرکت هر چه بيشتر کشورهاي منطقه خاورميانه و نزديک اقدامات لازمه در دستور کار قرار گيرند.

2- اعلام تعليق غني سازي داوطلبانه تا شروع کنفرانس و ادامه تعليق در صورت طرح جدي کليه مسائل امنيتي منطقه به خصوص سلاح هاي هسته اي و تجهيزات نظامي اين سلاح ها در راستاي پياده کردن اصول امنيت و همکاري مشترک.

3- اعلام آمادگي جمهوري اسلامي در بستن قراردادهاي دو طرفه تأمين امنيت متقابل با کليه کشورهاي منطقه در راستاي اعتمادسازي و تأکيد به جدي بودن طرح.

همانطوريکه ملاحظه مي شود اعلام آمادگي جمهوري اسلامي در تعليق غني سازي داوطلبانه مشروط است بر اينکه در اسرع وقت کنفرانس امنيت و همکاريهاي مشترک در منطقه شروع بکار نمايد. بنابراين نه تنها جمهوري اسلامي ايران به کليه اصول و پرنسيپ هاي سياست خارجي خود پايبند خواهد ماند، بلکه توجه افکار عمومي جهان را به يک مشکل واقعي و غير قابل انکاز يعني تسليحات هسته اي اسرائيل جلب خواهد نمود. در اين صورت ايالات متحده و اسرائيل مجبور خواهند شد توضيح دهند که چرا در صورت آماده بوده ايران به تعليق حاضر به شروع گفتگو در راستاي امنيت مشترک منطقه اي نمي باشند. در اينصورت و اعلام جدي و اقدامات حساب شده و چشمگير از جمله پيشنهادات جلب اعتماد مانند قراردادهاي دوجانبه صرفنظر کردن از حمله نظامي متقابل و اعلام محل و تاريخ شروع کنفرانس و اقدامات ديپلماسي لازم در اين راستا کليه تبليغات پوچ و ادعاهاي بي پايه جنگ رواني بي اثر خواهند شد، در حاليکه جمهوري اسلامي باندازه يک سر سوزن هم از مواضع اصولي خود عقب نخواهد نشست. علاوه بر جلوگيري از وقوع جنگ، کنفرانس امنيت مشترک درونماي جديدي را براي جلوگيري از دخالت هاي ايالات متحده و اروپا ، آنطور که در يک قرن اخير بوده، در دستور کار همه کشورهاي منطقه قرار خواهد داد.(میزان)


Share/Save/Bookmark

Recently by KamangirCommentsDate
Tahmineh Milani criticizes gender separation (clip!)
1
Jun 26, 2008
Interesting Reza Pahlavi clip!
16
Jun 23, 2008
Who belongs to IRI regime?
19
Jun 22, 2008
more from Kamangir
 
default

You sub-Iranians all can not

by Toranj (not verified) on

You sub-Iranians all can not wait until you see vatan destroyed! What a hypocrites! I wonder if any other nation has so many traitors than us. We are either patriotic to the bone or traitor right to the bode. When ar ewe going to take a stance somwhere in the logic realm than letting our hatred and arrogance and selfishness drive us to th erealm of insanity!


default

REPLY : HAMLEH BE IRI? & OTHER COMMENTS

by Faribors Maleknasri M:D: (not verified) on

It is know that the american can be very wild, very savage and unreasonable. Specially in the wars they organise from time to time. The Vietnam war is now far away to be handled hier. but please acknowledge the following and see how reckless they kill, if only they can:
The indiscreet language of imperialism
Sun, 02 Dec 2007 16:43:21
by Zafar Bangash, muslimmedia.com
“Death Mile” on the highway from Kuwait City to Iraq after massacre by U.S.
Western imperialists have a number of strategies that they use to impose their will on others.

Brute military force is one such weapon, of course, but the language used to justify it is just as important; in fact, often more important, if the victims of imperialism can be persuaded to consent to their own exploitation. The resort to force is often a tacit admission that the moral argument has been lost. This is what has happened to the rhetoric of the “war on terror”, launched by the neocons in the wake of 9/11.

Almost the entire world, except for some Americans, recognize it as a war of terror waged by the ruthless, murderous capitalist elite that rules the US with no regard for human life or any other moral value.

There are also numerous other expressions, equally divorced from reality, that are used not to serve the cause of peace or justice but merely to advance the West's exploitative policies. Such expressions as the “will of the international community”, the “peace process”, and the “promotion of freedom and democracy” have become staples of political discourse.

One might assume that the “will of the international community” refers to the opinion of the overwhelming majority of the world's population or their leaders. Not so; it refers only to the will of the US, its surrogate Israel, and sometimes their British, French or Canadian allies, or their puppets in other parts of the world, whose opinions might be taken into account for political convenience. The other terms have similarly been mangled beyond recognition.

During the “Cold War”, there was another expression in vogue: the “free world”. This was used to distinguish the West from the “captive” world that lay behind “the Iron Curtain”. Millions of people in Eastern Europe were duped by Western propaganda about freedom and democracy. Since the demise of the Soviet Union, Eastern Europe has been opened up to Western multinational corporations, and its people have been driven into poverty without discovering any of the apparent benefits of freedom.

For Muslims the experience has been even more harrowing. When America talks about freedom and democracy, Muslims immediately think of the torture chambers of Abu Ghraib, Guantanamo Bay and the Bagram Airbase. They also think of the million Iraqis killed since 2003, and the tens of thousands more in Afghanistan, and the millions trapped in the concentration camps called Gaza and the West Bank. In Palestine the “peace process” has become the magic expression that is supposed to end the Palestinians' misery.

As long as the Palestinians accept without question whatever demands the Americans and the Zionists impose on them, the peace process is said to be “alive”. If they question the Zionists' unjust demands, they are immediately accused of prolonging the misery of their people. Thus the Palestinian leaders, not the Zionist occupiers and their American backers, are held responsible for the Palestinians' never-ending suffering.

Such distorted language has been an effective tool in the hands of oppressors throughout history. European colonialists went into Asia and Africa to “civilize” them. These societies are still paying a price for the white man's civilizing mission.

Modern equivalents include the “developed world” as opposed to the “undeveloped” or “under-developed” world; i.e. the non-West. Development is defined in terms of material possessions alone, acquired by fair means or foul, mostly foul. There is not even a hint that human values may have a role in determining the extent of a society's development. The US may be the most technologically advanced country in the world, but morally it is bankrupt. It has a skyrocketing divorce rate, a thriving industry in illegitimate children, and incredibly high levels of violence against women and children. It also has the largest prison population in the world. The US also excels by a wide margin its nearest rival in inflicting pain and suffering on other peoples, killing millions in the process. So can the West really be regarded as civilized and developed?

“Savage” and “barbaric” would be more apt descriptions. The situation in the rest of the Western world is little better.

The twentieth century belonged to the West. It is also the century that witnessed the killing and exploitation of more people than any other century in recorded history. If the capacity to kill is a measure of progress, then the West indeed is the most advanced civilization in history. But the intensity of resistance to its brutality indicates that the overwhelming majority of people in the world reject such notions of freedom and progress. If this resistance is coordinated, the West's (and especially the US's) domination of the world can be successfully challenged and defeated.

The starting point must be to reject the language of imperialism that is used to justify and advance the West's exploitativ.
In Case of IRI, well there are different conditoins as in any other country.
Anyway I have questions now. First to the Comment: Sommer 2008 is time for war and change Regime in IRI. My Question: Chnages as in Irak? In Afghanistan? americans have never brought other changes if they were the conquerrors.
Next question: IRI ROOT OF PROBLEMS? for Iranians? well as we know all the iranians - i mean the ones living in IRI - are master in Problemsolving. I mean we have to take in occount the Islamic revolution 1978/79. Actually only strangers have problems with IRI. The Iranian nation is IRI. Isnt it?
next question: one single bomb? in farsi they say: Cooks a pot not for me so may be cooked dogs head in it it does not bother me. Sure a lot of (UN)poeple wuold be even happy.
next question: Amerika hitch Ghalai nemitavand bekonad. I think it is proved once for all time. see since many many years they - american imperialism - is barking and grunting and does not dare to come in. Why? You have given allready the answer.
Next: War is not the solution? Buit RITTER an american army expert has just said: God has said to bushy bushy he should attack IRI. Look the entire message in PRESS TV. Greeting


default

Yek Irani, Yes I again agree

by XerXes (not verified) on

The mojaheds and Shahi alike, the ones who are lost can say what they want. I agree with you. We Iranians are super power and have guts and passion, unlike the Iranians who want us to be Egypt or Turkey...No way man. We are neither Egypt nor Turkey or UAE, we are a country that needs to reach her own democracy and maturity. We need to continue with our path and get higher and higher by time. Kamangir, you don't know and have no prove that this government is a product of the west. The world is connected, I grant you that, but this government and Iran today is such power that has become a headache for the West who want people like you back in Iran. I am not saying we don't have problems in Iran, but the problems in Iran are not exclusive to the Iranians. The third world specially middle eastern countries are struggling. If the war based on your "Arbaabs" were not forced upon the Iranians and the world hasn't put sanctions against Iran, we would be 1000 times better today. If you think it is IRI that has brought on this to the people you are right, because it has been the IRI that doesn't bend and say to the west to stick it up the Iranians. So Iran has to "pay" according to your "arbaabs". Well this won't last long. And Yek Irani is right, the world knows that if the Iranians today had a better economical situation, the rest of the middle east would uprise to become like Iran, since we offer another path to govening a nation. The Iranian probelm, if you like, is the economical rather than political. The educated people in today Iran will not buy stupidity of Kha'ens like "Mojaheds" or asses like "shahi" people. Iran is a super power, in the standard of cultural and political power...without any help. By the way, if Iran has "copied" tech from anywhere, so what? the fact is that you don't have to re-invent the wheel, if they have done it, the Iranians have done it. I as an Iranian am proud of our kids, if you guys are so blind not to see that, who cares about you? IRI or not, IRI kids are powerful force not to be wreckon with. We can overcome and fix the problems of Iran, but only us Iranians, not "khkodforukhtehaa" and not foreigners. that's the way it's going to be and that's the way the Iranian people WILL play the game. Go tell your "Arbaabs".


default

To: Yek Irani - you and IRI supporters are ONE in TEN

by Iran and Iranian (not verified) on

Yek Irani, you and IRI supporters are ONE in TEN. One or two Islamic facist backward aperthried regime serve Basij, Pasdaran, top pay official posts and Mullah Boniyads. You are among them and you make yourself to believe IRI has supporter. It is your clan you see. They are not Iranians.

Among ten Iranians, there are eight to nine against this Islamic mullah regime. From very early years, these minority groups behaved thuggish and mafia style and separated themselves from Iranian citizens.

Iranians are proud people and went on defensive right after fascistic attack on them and their culture and took survival route (Iranian ancestor did the same after savage assault of Mohammedian Arabs). Iranians without help of this dark and barbaric regime went on to rebuild everything. People will never forget that universities were closed by Islamists in early years of Islamization drive of Iran. Our music, our art and literature, our happiness, our livelihood, our way of life, our way of expression were all assaulted and had to revitalized. This is Iran and Iranians making changes. Islamists in Iran are only stopping us from advancement.

You say “Those who wish the downfall of IRI will take this wish to their grave”. I say nice try and pump your empty soul for now. Iranians will bury this dark and backward cult not only in Iran but in that entire region forever. You will join us eventually. We are in side of light; we are Iranian.


default

To the Weak and Non-Believers

by Yek Irani (not verified) on

Those who think IRI does not have support are living in a fantasy world. Deep inside, the majority of Iranians are happy with IRI. They have seen what IRI has done for them. They like their nearly free health care system with a physician very near by. They enjoy their $50 per semester tuition at the some of the best public universities. They like all the new roads IRI has built for them. The same roads they pay a $3-bus-ticket to go from two major cities, Tehran to Isfahan for example. The same road they take their own cars and families on vacations if they choose to. Most of all they like their pension system that pays them retirement money, goods, free access to healthcare, etc. If there were not for these services, Iranians would have risen up and changed the IRI.
Those who do not think there are no elected officials in Iran are simply stupid. IRI represent Iran. IRI officials represent Iranians. Iranian President is an elected official. An election that was much more credible than the one in the US. Just compare the last presidential election in the US and Iran. In the US there were two candidates: a Bush and a Bush want to be (J. Kerry). In Iran, on the other hand, there were six credible candidates with six different ideologies providing six methods to solve Iran’s problems. The Iranian president comes from one of poorest families from one of poorest villages of Iran with strong connections to Iranian people not to corporations. He is a war veteran who was and is more than happy to provide his life to save Iran.
Whether you like it or not, Iran is rising. Years of neglect had left Iran week, totally dependent, and highly vulnerable. But IRI and brave Iranians are changing that. You simple have to wake up and smell your own rotten smell.


default

Re: xerxes

by Kamangir on

We didn't have so many drug adicts, so many prostitues, so many bright young people living Iran. Your IRI is doing what it can to change Iranian identity, Your IRI is not an Iranian regime for the Iranians, but a western product for the western. It goes without saying the absolute lack of basic freedom and liberties your IRI has brought upon us, the back of Iranian middle class is broken, they are bending over backwards to make the ends meet, something you and I living in the West cannot understand. Your IRI is kissing russian asses so the retired and unemployed russian scientists help them in building their state of the fart nuclear centers.  they keep copying chinese and corean 'technology' calling it shahab, ashura, etc...they have to buy crappy russian tupolev because they cannot get parts for their old boeings. The verb 'produce' comes out of your mouth ver big. So far your regime has done a great job producing taze be doran reside jackasses like yourself.  Stop repeating your master's populist cheap sentences and read my blog (khomeini's grave, what to do) and also pay attention to the comments left there, by others.

 


default

Yek Irani, You are right

by XerXes (not verified) on

You know what's funny. Just like our long history, Iranians don't know what they have until they lose it. They don't know what kind of powerful regime and country we have, only the history will show, and many instead of realizing it want it to be replaced with American shah or God knows what Rajavi. Come and fix this...! Really, but you know, people get at the end what they deserve. You want to be a puppet for the west, I BET YOU that you will eventually get it. then the kids of the future sit and wonder what happened to the powerful Iran, just like the way we wonder now about our "Glorious" Past. You think then all people were happy and thinking democracy? do you think that's what Chinese have? Sometimes greatness comes with a price and freedom comes with patience!
We wnat a quick fix, that's why we won't get anywhere, IRI is a powerful regime that has brought great discoveries and has made Iran almost fully independent. We produce EVERYTHING, while before those who remember, we were in a dream of producing needle. YES needle, Iran didn't have technology to do anything. Look at us now...To those who disagree, do so, it's your Right, but I don't think that people who want IRI gone understand Iran or greatness. Too bad for them. Go Iran and:
AMRIKA HICH GHALATI NEMITAVANAD BEKONAD. Don’t forget that.


default

Dear Rashidian I had

by Kamangir on

Dear Rashidian

I had already read you article (Immoral Trades) and actually left a comment there. We all want the best thing for Iran and our people. We want to be free so we can decide our future. We're a very civilized nation, however very limited by Islam and backwards sector of our society. To me it has always been very clear, the IRI is a Western product for Western purposes. They have kept that mafia well fed and alive for decades. The question is: How do we bring about regime change?  Nuking Iran is not the answer. We need a real and long term solution. Creating caos, ethnical clashes, independism in several provinces etc... will put our nation at gates of desintegration and we don't want this. I'm not sure what the solution is but massive air attack on Iran doesn't seem to ve a real solution, it will only worsen everything.


default

R: Kamangir

by J.Rashidian (not verified) on

"Other ways" you mentioned are not any clichéd methods, but any pragmatical way to oppose and push the plague back.

From outside, we need only solidarity and an international recongnition of totalitrianism of the IRI.
If you want to know more about my views, please read my article on this blogsite "Immora Trades"-- I sent it for the main page for a bigger lecture, but my "prfane" article was not published by the same editor who publishes rather pro-IRI materials.
Nor I believe that US attack or brutal sactions can bring this regime to knee. The freedom is a hard task of people.


default

Other ways

by Kamangir on

For me as an Iranian and as someone who absolutely considers the IRI as the real enemy of Iran and Persian culture, there's only one question:  Will the massive airstrikes on Iran change the regime? If the answer to it is yes, then go ahead and set us free, we've had enough of the islamo-fascists, however I personally doubt such action will ever change the regime, there's a likelyhood that it has the opposite effect.  We the Iranian people are all 'reposible' for what's going on, we brought the nasty Islamo-fascists to power, we the Iranians have messed up our country, left it behind and now don't know what to do with it. There must be other means to get rid of that regime and I personally doubt very massive and earth shattering aerial attacks will achieve that goal.


default

No to both sides

by J.Rashidian (not verified) on

.با تشکر از کمانگر باید اذغان داشت که در شرایط خطیری هستیم
در حالیکه اکثرا ما مخالف حمله نظامی به ایران هستیم, برخی از شیفتگان ج. ا. با پیروی از نظرات اردشیر عمانی، ثریا اولریش و..., در این سایت فعال شده اند. نگاهی به مواضع برخی از خانمها و آقایان، بیان این کوشش آنها را بخوبی نمایان میسازد.که این لابیهای رژیم جمهوری اسلامی از شرایط موجود برای دفاع از مشروعیت ج.ا دفاع میکنند کمیته .

//stopwaroniran.org/ در امریکا سازمان دیگری که به لابیگری برای جمهوری اسلامی در آمریکا میپردازد عبارت است از:
CASMII - Campaign Against Santions and Military
Intervention in Iran
با نگاهی به نوشته برخی از نظرات زیر بعنوان روشنفکر جمهوری اسلامی متوجه می شویم که، اکثرا همان شعار "تجاوز نظامی به ایران موقوف ! و یا دست امپریالیسم آمریکا از ایران کوتاه باد! " این دو تشکل را میدهند. ، این مزدوران به هر نظری که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی باشد حمله می کنند. این روشنفکران که یا در طیف طرفدار قدرت بنیادگران رژیم جمهوری اسلامی اند و یا، در طیف "چپهای" قلابی و سازشکار، توجه افکار مخالف تجاوز نظامی آمریکا و خواهان سرنگونی رژیم حمهوری اسلامی را به تجربه عراق فرا می خوانند و به این ترتیب ازمردم ایران میخواهند که یا رژیم جمهوری اسلامی سازش کنند، یا در مقابل تجاوز آمریکا به ایران در مقابل حکومت اسلامی کوتاه بیایند و از فکر حمایت از ابتدائیترین حقوق دمکراتیک خود منصرف شوند. تمام کوشش اینان در جهت ادامه سلطه دیکتاتوری ج.ا است. در همین زمینه روشنفکران ملی-مذهبی حامی که تاکنون دست در دست همین حکومت به سرکوب و توطئه علیه مردم ازاده پرداخته اند نیز در این دو طیف قرار میگیرند. اما این روشنفکران طبقات اارتجاعیی حاکم میتوانند افکار خود را با حمایت رژیم در خارج نیز بسط دهند_ میزان مطالب انان در این سایت نمونه ای از
این ادعاست.

در صورت بروز جنگ , هر نوع سازش با این رژیم خیانت به ارمانهای صدها هزار قربانی این رژیم
و بی اعتنائی به دمکراسی و سکولاریزم مورد نیاز جامعه است که با این رژیم عملی نخواهد شد

در عین مخالفت با تهاجم خارجی ما باید توجود رژیم ج.ا را عمده ترین عامل تخریب و تحریکات نظامی
ارزیابی کنیم .در صورت حمله بیگانه ما باید متجاوزین داخلی و خارجی را محکوم کنیم وگرنه
همانطور که میدانیم رژیم و مدافغان رنگارنگش از "نعمت" جنک برای بقا خود استفاده خواهند کذد.


default

and don't forget to support Maryam Rajavi!

by from CIA News (not verified) on

the next President of Iran is counting on you.


default

summer 2008 is time for war and change regime in Iran

by from CIA News (not verified) on

move your family out of Iran, war zone...
keep enough food and water in your home for possible 6 month living long times
make safe place for own and your family, go and live out of the big city if is possible.
or stay out of Iran live out of Iran
please , war is coming and be ready


default

look here ? Iranian need food , job and housing not stupid free

by Anonymous bush (not verified) on

روزی 5ر1 میلیون

بین مردم توزیع می شود
free news paper? what about food, housing creat job, justice, 6 milion Iranian out of Iran Bust go head and attack on Iran , god love you . we are supporting you don't worry just attack

زیرمجموعه های وابسته به دولت، در تدارک تبلیغات انتخاباتی روزنامه «خورشيد» را بزودی منتشر کرده و بصورت رایگان بین مردم پخش خواهند کرد.

صاحب امتيازي این روزنامه موسسه آتيه (زيرمجموعه سازمان تامين اجتماعي) است و 3 تن از 8 تن اعضای شورای سیاسگزاری آن عبارتند از بهداد(معاون اطلاع رساني رئيس جمهور) کاوه اشتهاردي (مديرمسوول روزنامه ايران) و محسن احمدي (مشاور وزير رفاه و مديرکل روابط عمومي اين وزارتخانه)

خورشید رایگان قرار است با تیراژ 5ر1 میلیون نسخه در روز منتشر شود. موسسه آتیه توزیع رایگان خورشید را اینگونه توجیه کرده است: روزنامه را به مدت 4 ماه بصورت رایگان پخش می کنیم تا جلب مشتری کنیم! (در واقع تا انتخابات مجلس هشتم آن را مجانی پخش می کنیم و بعد هم خدا کریم است، شاید تا انتخابات ریاست جمهوری این توزیع مجانی را ادامه دادیم!)

ا


default

باید حقیقت را در مورد ابعاد و عواقب جنگ بعدی به مردم بفهمانیم

farrad02


دوستان،

متاسفانه، مردم ایران با وجود تجربه نه چندان دور جنگ ایران و عراق و موشک پرانی ها و تلفات آن جنگ، برآورد و تصویر دقیق و درستی ازابعاد و عواقب حمله احتمالی (ولی برنامه ریزی شده) توسط آمریکا، اسراییل و متحدانشان ندارند! یعنی نظام جمهوری اسلامی از آگاهی عامه مردم ایران از حقیقت و شکل فاجعه بار چنین حمله ای جلوگیری کرده اند!!! تبلیغ مستمرجناح پاسدار و بسیجی حاکم در تهران و روحانیون تندرو حامی شان در قم، سعی بر آن دارد که در درجه اول احتمال حمله آمریکا یا اسراییل را بعید و یا غیر ممکن جلوه دهند! در درجه دوم به ملت میگویند که اگر هم حمله ای بشود، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قابل به دفع حمله میباشند و حتی ادعای توانایی شکست مهاجمان را دارند!! ادعاهایی مانند قابلیت " پرتاب هزاران موشک در دقیقه اول حمله" در عین مضحک و کمدی بودن، امکان القای یک حس کاذب امنیت و در نهایت بی اطلاعی خطرناکی را در توده مردم داشته است!  

در این مرحله، به نظر این حقیر، تنها راه حل و عمل باقیمانده برای دلسوزان وطن در داخل و خارج کشور و در واقع وظیفه ملی همه ما این است که به هر راه و وسیله ای مردم را اولآ از بیهوده بودن درگیری و هزینه کردن برای چنین جنگی ودومآ اتز ابعاد و نتایجوسیع، ویرانگر و خانمانسوز آن آگاه کنیم! مردم باید بدانند که وسعت و قدرت و شدت چنین حمله ای به مراتب بالاتر از آن است که نظام اسلامی ادعا کرده و دامنه ویرانگری آن بسیار فراتر از ناسیسات اتمی  خواهد بود. به مردم بفهمانید که ابتدایی ترین منطق ودانش تهاجم نظامی به وضوح از بین بردن امکان و توان پاسخگویی و تقابل از طرف جمهوری اسلامی را در صدر برنامه مهاجمان قرار میدهد. بدین معنا که به طور حتم نابودی کامل بسیاری از امکانات زیر بنایی مانند شبکه ها و امکانات مخابرات تلفنی و کامپیوتری، برق شبکه، فرودگاهها، راهها، پل ها و بسیاری دیگر از سرمایه های حیاتی ملت ماا در اولین ساعات و روزهای این تهاجم بدون شک اجرا خواهد شد!

مردم باید در مورده این حقایق آگاهی  یابند و تصمیم بگیرند که آیا اصرار و پافشاری سرداران و بسیجیان حاکم به غنی سازی اورانیوم، حتی اگر حق مسلم ملت ما باشد، آیا ارزش چنین هزینه گزافی را دارد یا خیر؟!

مردم را آگاه سازید!

 

 

 

 


default

jahanbakhsh kamaggir

by aadel (not verified) on

jahanbakhsh kamaggir registered users seem to have one agenda
they must be MKO boys


default

To: Yek Irani -- You sure know you are spewing horse shit

by Iran and Iranian (not verified) on

Among ten Iranians, there are eight to nine against this Islamic mullah regime. From very early years, these minority groups behaved thuggish and mafia style and separated themselves from Iranian citizens.

Iranians are proud people and went on defensive right after fascistic attack on them and their culture and took survival route (Iranian ancestor did the same after savage assault of Mohammedian Arabs). Iranians without help of this dark and barbaric regime went on to rebuild everything. People will never forget that universities were closed by Islamists in early years of Islamization drive of Iran. Our music, our art and literature, our happiness, our livelihood, our way of life, our way of expression were all assaulted and had to revitalized. This is Iran and Iranians making changes. Islamists in Iran are only stopping us from advancement.

You say “Those who wish the downfall of IRI will take this wish to their grave”. I say nice try and pump your empty soul for now. Iranians will bury this dark and backward cult not only in Iran but in that entire region forever. You will join us eventually. We are in side of light; we are Iranian.


default

....meaning that people

by Kamangir on

....meaning that people have a lot to say in what is happing to them..

Is this fellow (yek Irani) talking about the real Iran or the one in his imagination???


default

Sassanids and IRI: The Past as a Key to the Present

by Yek Irani (not verified) on

It is fair to say that there are two groups of Iranians. The first group praises the achievement of Pre-Islamic Iran and ignores those of the post-Islamic Iran. The second group thinks the opposite. However, a close examination shows a close similarity between the glorious Sassanids and the Islamic Republic of Iran (IRI). These are the similarities:
A—Both Sassanid and IRI came to power by religious figure: Sassan which a Magi in Zoroastrian religion and Khomeini which has a similar position in Islam.
B—In both Sassanid and IRI, the King and the President, respectively, were subservient to religious leaders: the Zoroastrian Magus and Ayatollahs, respectively.
C—Both Sassanid and IRI faced a strong western enemy: the Romans and US, respectively. Sassanids gave the Romans a fairly good lesson. IRI is about to do same.
D—Science and technology made the highest achievement under Sassanids. IRI is following the same route.
Several implications:
1—Similar to the Sassanids, the IRI will prevail and expands Iran influence globally as it has already done so.
2—Those who wish the downfall of IRI will take this wish to their grave.
3—I do not think that IRI will have the same faith as the Sassanid. This is because IRI still has some elected official, meaning that people have a lot to say in what is happing to them.


default

Islamic Republic of Iran is the root of Iranians' problems

by My View (not verified) on

This illegitimate Islamic "Republic" of Iran must dissolve and allow a true Secular Democratic Federal Republic in Iran to form. .

For this transition, Iranians must involve United Nation and all progressive civil societies and individuals.

This solution can disarm all dark internal and external forces

Let the entire world to support and help us for this transition.

Let interest of our nation to be our goal.

Let being a citizen of Iran be an honor.

Let's become an interdependent global participant.

Javid Iran


default

If one single bomb is

by Fatollah (not verified) on

If one single bomb is dropped on Iran and Iranian nation, then I will not be saddened whether 1 or 1000000 American, Frenchmen or people from that little "shitty state" in the Middle East as a French diplomat once stated die(s) and for what : NOTHING!!! Fuck those who wants to harm our people and our nation! Fuck Khomeiny and his shrine, Khamanei, Ahmadinejad the monkey, Bush the nutjob, Big Dick lier and Sarkozy the immigrant Oghadee!
Fatollah


default

Sooner than later

by Kamangir on

Pakdaste Aziz

My friend, I listened your recording about the coming war or strike on Iran and totally agree with you in every single point you made. As you pointed out, such attack will have a very negative and humiliating effect on us as a nation and time ago I wrote something related to this point titled (breaking the hormat)//iranian.com/main/blog/kamangir/breaking-hormat

I have the feeling that behind the scenes, the alleged improvement in iraq's security situation is not because of the 'surge' but rather the results of Iran's action and perhaps something they are trading in their talks with US in Iraq. If this is the case, then there would still be a very slight chance to avoid the attack, however we know that in this case, sectors of the IRI do want the US to strike against Iran, as that's their hope to stay in power. I have the feeling that such attack will occur sooner than later and I'm very concerned with its short and long term consequences. The IRI is really destroying the foundatins of our identity and culture in Iran. Our country has all the ingredients for a future desintegration, as it happened with Yugoslavia after the US led strikes (similar to what they're planning for Iran)  I cannot but hope, this never happens to Iran.


default

جنگ یا بمباران ایران ، حتمی است

پادکست ناشناس (not verified)default

This upcoming war has

by Cyrus III (not verified) on

This upcoming war has nothing to do with right or wrong. Democracy or human rights. If that was the case the same arguments should be used for Saudi Arabia, Pakistan, etc. The upcoming war is all about power and money(oil). During the latest get together in Anapolis, the deal was agreed to attack Iran because it is exerting its power in the region and that can not be tolerated. US and Israel power base can not be challenged! Period! The persian forces need to be reminded your souls are free in the end!


default

Amrika

by XerXes (not verified) on

Amrika hich ghalati nemitavanad bekonad


default

War is not the solution

by Kamangir on

I agree with you, however; a war is not the solutions to the problems of Iran. A war would actually keep the mullahs and the backwards in power. We need to get rid of them for good and for that 'we' the iranians, with the help of the world have to kick them out. The world can help us without a war, by once and for all isolating the regime with very severe economic sanctions.

I'm not 100% sure the neoconsevatives want to get rid of that regime. I hope they do.


default

here is your answer

by Anonymous66 (not verified) on

برای حلوگیری از حنگ بهتر است ملاها ایران به قوانین بین الملی وحقوق بشر احترام بگذارند و در امور کشور های دیگر دخالت نکنند و با رای مردمی و قانون و عدا لت ایرا ن ر ا اداره کنند نه بابربریت...